Wat maak mens ‘n Christen?

Deur Marianne van Zyl
In Handelinge 11:26 lees ons dat die gelowiges in die stad Antiogië (vandag in Turkye geleë) vir die eerste keer “Christene” genoem is. Die woord is natuurlik afgelei van “Christus”, wat verwys het na Jesus as die Messias of Gesalfde, en dui aan dat iemand ‘n volgeling van Christus is. Die bewoording in Handelinge 11:26 wat aandui dat dit “gelowiges” is wat Christene genoem is, is alreeds ‘n goeie aanduiding van wat ‘n mens ‘n Christen maak – geloof in die Here Jesus Christus. Die vroeë Christene het geglo dat Jesus gesterf het vir ons sonde (d.w.s. betaal het vir ons skuld en die dinge wat ons verkeerd doen) en daarna uit die dood uit opgestaan het, en aan die einde van die tyd weer terugkom om oor alles te regeer (1 Kor. 15:3-4, 25).
Christenskap verskil van al die ander groot wêreldgodsdienste in verskeie opsigte, maar die grootste verskil is in die Christelike siening oor hoe ‘n mens in ‘n regte verhouding met God te staan kom. Die meeste ander godsdienste is gebaseer op die beginsel dat ‘n mens deur goeie dinge wat jy doen, of spesifieke reëls wat jy nakom, jou saak met God regmaak. Die Christelike geloof sê egter dat dit as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het vir ons moontlik is om in die regte verhouding met God te staan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.”

So wat maak mens ‘n Christen? Geloof in Jesus Christus. Maar wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word.

Wat van mense wat hulleself Christene noem, maar wie se lewens nie wys dat hulle volgelinge van Jesus is nie? Wel, niemand van ons wat onsself Christene noem, leef perfekte lewens nie. Ons almal doen nog gedurig dinge verkeerd (Romeine 7:18-19), en genadiglik is ons redding nie afhanklik van hoe goed ons lewe nie, want anders sou niemand gered wees nie (Romeine 3:23)! Die Bybel leer ons egter dat as ons in Jesus glo, ons die Heilige Gees kry (1 Joh. 4:2), en dit beteken dat daar sekere eienskappe is wat in ons lewens na vore behoort te kom soos wat die Heilige Gees in ons werk (Gal. 5:22). Daar staan ook in Jakobus 2: “Dis duidelik: Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie – sulke geloof is dood en help niks (vers 17)….’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is ‘n lyk. So is geloof wat nie dade word nie, ook dood.(vers 26)” (Nuwe Lewende Vertaling). Maar dit is nie in die eerste plek ons werk om na ander mense te kyk en te probeer bepaal hoe opreg hulle geloof is nie, dit is eerder belangrik om te kyk na jou eie hart en jouself te vra of jy al jou vertroue in Jesus gestel het. Vra jouself af of jy regtig vir Jesus volg, en of jou geloof ‘n lewende geloof is wat ook oorgaan tot dade.
Lees gerus ook ons artikel “Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?”