As ‘n mens selfmoord pleeg, gaan jy noodwendig hel toe?

Deur Marianne van Zyl
Selfmoord is ‘n verskriklike ding. Dit beëindig nie net die lewe wat God aan jou gegee het nie, dit veroorsaak ook onbeskryflike pyn vir die mense rondom jou, hulle wat vir jou omgee. Om daardie rede is dit nie iets wat God wil hê ons moet doen nie, anders gesê – dit is sonde. MAAR: As jy jou vertroue in Jesus gesit het as die Een wat betaal het vir jou sonde, en jy glo in Hom as die Here van jou lewe, dan betaal Hy vir AL jou sondes, selfs ook die laaste sonde wat jy in jou lewe doen, sondes waarvoor jy nie na die tyd kan jammer sê nie (lees ook wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Iemand wat hul eie lewe beëindig het, net soos enigiemand wie se laaste daad op aarde ‘n sonde was, kan dus steeds hemel toe gaan as hulle God se kind was op grond van hulle geloof in Jesus.
Mens sou seker kon wonder of iemand wat selfmoord pleeg regtig op Jesus vertrou het of Hom regtig geken het. Ek weet van mense wat in Jesus glo, en Hom dien, maar wat aan baie erge depressie ly. In sommige gevalle is depressie die gevolg van ‘n chemiese wanbalans in die brein. Soms is dit as gevolg van baie slegte omstandighede dat iemand depressief raak. Soms is dit ‘n kombinasie van die twee faktore. Depressie kan mense in so ‘n diep put van wanhoop laat beland dat hulle nie meer kans sien om aan te gaan met die lewe nie. As so iemand nie betyds die regte hulp kry nie, kan hulle soms besluit om hulle eie lewe te beëindig, selfs al was hulle ‘n kind van God. So iemand kan steeds hemel toe gaan.
As jy of iemand wat jy goed ken selfmoord oorweeg, moet jy dringend hulp kry! Praat met iemand (verkieslik ‘n volwassene) wat jy kan vertrou sodat hulle vir jou kan hulp kry. As jy niemand het om mee te praat nie, kan jy die South African Depression and Anxiety Group (www.sadag.org/) se selfmoord krisislyn bel by 0800 567 567 of SMS by 31393.