Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?

Deur Marianne van Zyl
‘n Mens kan seker wees dat jy hemel toe gaan! As jy hulle vra of hulle seker is hulle gaan hemel toe, sal baie Christene sê dat hulle 80% seker is. Die redes wat hulle daarvoor gee is dat hulle voel hulle doen nog soms sonde, of dat hulle verhouding met die Here nie perfek is nie, en daarom is hulle nie 100% seker nie. Dit is egter ‘n misverstand oor hoe ons in die hemel kom (sien die artikel wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Die Bybel maak dit duidelik dat ons nie hemel toe gaan omdat ons goed genoeg is nie. Om die waarheid te sê, daar is NIEMAND op aarde wat ‘n perfekte verhouding met God het of nooit sonde doen nie. As dit dan nie ons is wat goed genoeg kan wees nie, hoe word mens se verhouding met God dan reggemaak?
Dit is as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het en ons geloof in Hom wat ons kan hemel toe gaan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” En as ons dan in Hom glo kan ons 100% seker wees ons gaan hemel toe, omdat Hy ‘n perfekte lewe geleef het en betaal het vir al die foute wat ons maak (in die verlede, hede en toekoms). 1 Johannes 5:13 sê “Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”
So wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Kolossense 1:4 in die Amplified Bybelvertaling definiëer geloof so: “For we have heard of your faith in Christ Jesus [the leaning of your entire human personality on Him in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness]. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word. Dit beteken nie dat jy ooit perfek gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy elke dag van die res van jou lewe 100% seker hoef te wees oor alles wat jy glo oor Hom of oor elke ding wat in die Bybel staan nie. Die krag waarmee Jesus jou red, hang nie af van hoe sterk JY glo nie, dit hang af van hoe sterk HY is, en Hy is verseker sterk genoeg om jou gewig te kan dra.

Dink so daaraan: jy val by ‘n krans af en is besig om na jou dood te tuimel en jy sien ‘n takkie in die rotswand uitsteek… Dit is nie jou gedagtes oor die tak of jou emosies oor die tak wat regtig saakmaak nie. Dit is of jy die tak gryp en die sterkte van die tak wat bepaal of jy gaan lewe of nie. Jy moet jou hande uitsteek en die tak gryp met alles in jou, anders help dit niks. As jy nie gryp nie hou jy aan val en as jy gryp is dit die eienskappe van die tak wat bepaal of jy lewe of nie. As dit ‘n swak tak is, maak dit nie saak hoe hard jy in hom glo nie, hy gaan in elk geval breek. Maar as jy die tak gryp al twyfel jy dalk of die tak jou gewig sal kan dra, sal die tak jou steeds red as hy sterk genoeg is. Dis hoe dit werk met God. Solank jy jou hande na Hom toe uitsteek, erken dat jy sonde in jou lewe het en dat jy Hom nodig het om jou te red, sal Hy jou kan red. Dit wat Jesus gedoen het is genoeg om te betaal vir enigiets wat jy al ooit verkeerd gedoen het of nog gaan doen, selfs al is jou geloof in Hom nie perfek nie.

Het jy al jou hande na God toe uitgesteek om jou te red? As jy nog nie het nie, doen dit vandag nog! As jy nog hieroor wil gesels of vandag hierdie besluit gemaak het om na God toe te draai, stuur gerus vir ons ‘n e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com