As iemand tot bekering kom en dan later heeltemal afwyk en met satanisme of iets betrokke raak, is hy dan steeds gered?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is ‘n baie moeilike vraag om te beantwoord, aangesien daar binne die Christendom minstens twee baie uiteenlopende sienings oor die saak is, en albei sienings word uit die Bybel gestaaf. Voordat ek hierdie sienings noem, wil ek net sê dat ons nêrens in die Bybel geroep word om te besluit of te beoordeel of iemand anders hemel toe gaan of nie. Dit is God se besluit, en syne alleen. Hy is die enigste Een wat elke mens se hart regtig ken. Hy is 100% liefdevol en 100% regverdig en ons kan sy oordeel heeltemal vertrou. As ons bekommerd is oor iemand anders se redding, is die beste ding wat ons kan doen om vir daardie persoon te bid, vir hulle lief te wees en hulle te probeer ondersteun en, as ons die geleentheid kry om dit te doen, hulle aan te moedig om hulle verhouding met die Here weer reg te maak.

Die eerste siening binne die Christendom oor die vraag hierbo is dat as iemand eenmaal gered is deur Jesus, dat hulle vir altyd gered bly, maak nie saak wat gebeur of wat hulle doen of glo vir die res van hulle lewens nie (sien bv http://www.gotquestions.org/once-saved-always-saved.html vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Dan is daar ook ‘n siening dat dit moontlik is vir iemand om hulle redding te “verloor” as hulle nie volhard in hulle geloof nie, of as hulle ophou om in Jesus te glo en Hom te volg (sien bv http://mysouthland.com/images/DoctrinalPapers/Once%20Saved%20Always%20Saved%20is%20not%20true.pdf vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Nota: Ons ondersteun nie noodwendig alles wat in hierdie twee artikels staan nie, ons gee dit slegs as verwysings vir lesers om te kan sien hoe mense hierdie twee standpunte uit die Bybel verdedig).

Ek dink daar is nog ‘n belangrike ding om oor hierdie saak te sê, en dit is dat die Bybel ons beslis nie leer dat ‘n mens deur gewoonweg foute te maak en sonde te doen jou redding verloor nie. As jy in Jesus glo en Hom aangeneem het, het jy die reg gekry om ‘n kind van God te word (Johannes 1:12), jy word nie nou elke keer as jy sonde doen weer “nie sy kind” nie. God weet dat jy ‘n mens is wat foute maak en sonde doen. Lees bietjie Psalm 103 – dit sê dat God geduldig en liefdevol is en dat Hy dit in gedagte hou dat ons van stof gemaak is, dat Hy ons sonde vergewe. Lees ook gerus weer die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32. Dit vertel hoe God iemand wat weggedwaal het en weer na Hom toe terugkeer vergewe en terugneem in sy huis. Die siening wat ek hierbo van gepraat het dat mense hulle redding kan “verloor” gaan nie oor gewone gelowiges wat ‘n verhouding met Jesus het maar tog nog sonde doen nie. Dit gaan eerder oor mense wat heeltemal ophou om in Jesus te glo, of wat aanhou met ‘n spesifieke sonde in hulle lewe en later heeltemal van God vervreemd raak. Lees ook ons artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/” title=”Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan? oor hierdie onderwerp.

As ‘n mens selfmoord pleeg, gaan jy noodwendig hel toe?

Deur Marianne van Zyl
Selfmoord is ‘n verskriklike ding. Dit beëindig nie net die lewe wat God aan jou gegee het nie, dit veroorsaak ook onbeskryflike pyn vir die mense rondom jou, hulle wat vir jou omgee. Om daardie rede is dit nie iets wat God wil hê ons moet doen nie, anders gesê – dit is sonde. MAAR: As jy jou vertroue in Jesus gesit het as die Een wat betaal het vir jou sonde, en jy glo in Hom as die Here van jou lewe, dan betaal Hy vir AL jou sondes, selfs ook die laaste sonde wat jy in jou lewe doen, sondes waarvoor jy nie na die tyd kan jammer sê nie (lees ook wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Iemand wat hul eie lewe beëindig het, net soos enigiemand wie se laaste daad op aarde ‘n sonde was, kan dus steeds hemel toe gaan as hulle God se kind was op grond van hulle geloof in Jesus.
Mens sou seker kon wonder of iemand wat selfmoord pleeg regtig op Jesus vertrou het of Hom regtig geken het. Ek weet van mense wat in Jesus glo, en Hom dien, maar wat aan baie erge depressie ly. In sommige gevalle is depressie die gevolg van ‘n chemiese wanbalans in die brein. Soms is dit as gevolg van baie slegte omstandighede dat iemand depressief raak. Soms is dit ‘n kombinasie van die twee faktore. Depressie kan mense in so ‘n diep put van wanhoop laat beland dat hulle nie meer kans sien om aan te gaan met die lewe nie. As so iemand nie betyds die regte hulp kry nie, kan hulle soms besluit om hulle eie lewe te beëindig, selfs al was hulle ‘n kind van God. So iemand kan steeds hemel toe gaan.
As jy of iemand wat jy goed ken selfmoord oorweeg, moet jy dringend hulp kry! Praat met iemand (verkieslik ‘n volwassene) wat jy kan vertrou sodat hulle vir jou kan hulp kry. As jy niemand het om mee te praat nie, kan jy die South African Depression and Anxiety Group (www.sadag.org/) se selfmoord krisislyn bel by 0800 567 567 of SMS by 31393.

Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?

Deur Marianne van Zyl
‘n Mens kan seker wees dat jy hemel toe gaan! As jy hulle vra of hulle seker is hulle gaan hemel toe, sal baie Christene sê dat hulle 80% seker is. Die redes wat hulle daarvoor gee is dat hulle voel hulle doen nog soms sonde, of dat hulle verhouding met die Here nie perfek is nie, en daarom is hulle nie 100% seker nie. Dit is egter ‘n misverstand oor hoe ons in die hemel kom (sien die artikel wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Die Bybel maak dit duidelik dat ons nie hemel toe gaan omdat ons goed genoeg is nie. Om die waarheid te sê, daar is NIEMAND op aarde wat ‘n perfekte verhouding met God het of nooit sonde doen nie. As dit dan nie ons is wat goed genoeg kan wees nie, hoe word mens se verhouding met God dan reggemaak?
Dit is as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het en ons geloof in Hom wat ons kan hemel toe gaan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” En as ons dan in Hom glo kan ons 100% seker wees ons gaan hemel toe, omdat Hy ‘n perfekte lewe geleef het en betaal het vir al die foute wat ons maak (in die verlede, hede en toekoms). 1 Johannes 5:13 sê “Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”
So wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Kolossense 1:4 in die Amplified Bybelvertaling definiëer geloof so: “For we have heard of your faith in Christ Jesus [the leaning of your entire human personality on Him in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness]. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word. Dit beteken nie dat jy ooit perfek gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy elke dag van die res van jou lewe 100% seker hoef te wees oor alles wat jy glo oor Hom of oor elke ding wat in die Bybel staan nie. Die krag waarmee Jesus jou red, hang nie af van hoe sterk JY glo nie, dit hang af van hoe sterk HY is, en Hy is verseker sterk genoeg om jou gewig te kan dra.

Dink so daaraan: jy val by ‘n krans af en is besig om na jou dood te tuimel en jy sien ‘n takkie in die rotswand uitsteek… Dit is nie jou gedagtes oor die tak of jou emosies oor die tak wat regtig saakmaak nie. Dit is of jy die tak gryp en die sterkte van die tak wat bepaal of jy gaan lewe of nie. Jy moet jou hande uitsteek en die tak gryp met alles in jou, anders help dit niks. As jy nie gryp nie hou jy aan val en as jy gryp is dit die eienskappe van die tak wat bepaal of jy lewe of nie. As dit ‘n swak tak is, maak dit nie saak hoe hard jy in hom glo nie, hy gaan in elk geval breek. Maar as jy die tak gryp al twyfel jy dalk of die tak jou gewig sal kan dra, sal die tak jou steeds red as hy sterk genoeg is. Dis hoe dit werk met God. Solank jy jou hande na Hom toe uitsteek, erken dat jy sonde in jou lewe het en dat jy Hom nodig het om jou te red, sal Hy jou kan red. Dit wat Jesus gedoen het is genoeg om te betaal vir enigiets wat jy al ooit verkeerd gedoen het of nog gaan doen, selfs al is jou geloof in Hom nie perfek nie.

Het jy al jou hande na God toe uitgesteek om jou te red? As jy nog nie het nie, doen dit vandag nog! As jy nog hieroor wil gesels of vandag hierdie besluit gemaak het om na God toe te draai, stuur gerus vir ons ‘n e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com

Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan?

Deur André en Marianne van Zyl
Hierdie is die heel belangrikste vraag wat mens ooit kan vra. Daar is oor die algemeen twee sienings oor hoe ‘n mens in die hemel kan kom.
Opsie 1: Baie gelowe, en baie mense, glo dat jy deur goeie dinge te doen, deur ‘n goeie lewe te lei, of deur net ‘n goeie mens te wees in die hemel kan kom. Die probleem met hierdie siening is dat ons almal foute maak en sonde doen (Romeine 3:23). Nie een van ons kom eers by die standaard van wat onsself sou sê is ‘n perfekte lewe nie. Gestel jy doen net drie dinge op ‘n dag verkeerd, beteken dit dat jy in een jaar van 365 dae 1095 sondes doen. As jy nou 17 jaar oud is, beteken dit dat jy al 17520 sondes gedoen het (as mens aanneem dat jy in die eerste jaar van jou lewe nog te jonk was om regtig te kan sondig). God is ‘n regverdige regter. As ons Hom vir ‘n oomblik met ‘n aardse regter kon vergelyk, sou mens kon vra, watter goeie regter sal ‘n misdadiger wat alreeds 17520 misdade gepleeg het net laat wegstap sonder om hom te straf? Die Bybel sê dat die straf op sonde die dood is (Romeine 6:23). Ons sien dus dat hierdie opsie nie ‘n werkbare opsie is om in die hemel te kom nie.

Opsie 2: Die Bybel leer vir ons dat God nie net regverdig is (aan mense gee wat hulle verdien) nie, maar ook genadig is (Hy gee eintlik aan ons goeie dinge wat ons nie verdien nie). Hy wil baie graag hê dat ons saam met Hom in die hemel moet wees (2 Petrus 3:9). Omdat Hy ook regverdig is kan Hy egter nie ons sonde net oorsien nie. Daarom het Hy vir Jesus gestuur om in ons plek die straf te dra vir ons sonde. Dit het Hy gedoen deur aan die kruis te sterf (1 Petrus 2:24; 2 Korintiërs 5:21). Wat moet ons dan nou doen om in die hemel te kom? “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word…” (sien Handelinge 16:30-31). Ons word gered van die ewige dood (die hel) deur ons volle gewig op Jesus Christus te sit as die Een wat vir ons sondes betaal het, en deur te glo dat Hy die Seun van God is wat die dood oorwin het deur op te staan nadat Hy op aarde gesterf het. Johannes 3:16 sê “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Jesus self het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”(Johannes 14:6). Omdat ons onsself nie kon help nie, het God in Jesus ‘n mens geword en ons kom help. God het vir ons ‘n manier gegee om in die hemel te kom sonder dat ons perfekte lewens hoef te leef, omdat Hy weet dat niemand van ons dit kan regkry om perfek te wees nie. As jy dit nog nie gedoen het nie, neem vandag nog God se aanbod van die ewige lewe aan deur hierdie gebed opreg te bid:
Here, ek erken dat ek ‘n sondaar is en dat ek nodig het dat U my red van my sonde en van die dood. Ek glo dat Jesus ook vir my sonde betaal het toe Hy aan die kruis gesterf het. Ek glo dat Jesus u Seun is en dat U dit ook bewys het deur Hom uit die dood te laat opstaan. Ek aanvaar die geskenk van die ewige lewe wat U my bied deur Jesus. Dankie Here dat ek nou u kind is!

Johannes 1:12 sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” As jy nou hierdie gebed gebid het om ‘n kind van God te word, of nog vrae het oor hoe om sy kind te word, kan jy ons gerus e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com