Is dit okay vir ‘n Christen om gay te wees?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is een waaroor mense baie emosioneel kan raak, en wat al vir baie mense baie pyn en hartseer veroorsaak het. Dit is ook ‘n saak wat dikwels baie swak hanteer word deur die kerk en deur Christene in die algemeen. As jy self iemand is wat worstel met homoseksualiteit, is die eerste ding wat ek wil sê dat God jou liefhet, so lief dat Jesus sy eie lewe gegee het sodat jy aan Hom kan behoort (Joh. 3:16). As die kerk of mense in die kerk jou in die verlede seergemaak het, hoop en bid ek dat jy in staat sal wees om verby die kerk te kyk na Jesus toe, en Hom steeds sal aangryp en sal volg, ten spyte van die seer wat Christene jou dalk aangedoen het. Ek wil jou egter ook aanmoedig en uitdaag om God en sy Woord ernstig op te neem, om jou kruis op te neem en vir Jesus te volg (Matt. 16:24), al kos dit jou ‘n duur prys. God het ons lief net soos wat ons is, maar Hy het ons te lief om ons te los net soos wat ons is…

Ek dink dit is baie belangrik om ‘n onderskeid te tref tussen geneigdheid, gedrag, en gewoontes. Daar is ‘n groot verskil tussen om geneig te wees tot iets (om ‘n behoefte of ‘n begeerte daarna te hê), en om te reageer op daardie behoeftes of om die gedrag te beoefen waarna jy ‘n begeerte het. Dan is daar ook ‘n verskil tussen om eenmaal of enkele kere iets te doen, en om van iets ‘n gewoonte te maak (dit gereeld te doen en dit dus ‘n lewenswyse te maak). Kom ons sê byvoorbeeld dat iemand ‘n neiging het om te steel, of dat hulle dikwels die begeerte het om iets te steel. As so iemand nooit op daardie begeerte reageer nie en dus nooit iets steel nie, is die neiging in hulle hart bloot ‘n aanduiding dat hulle, net soos AL die ander mense op aarde, ‘n sondaar is met sondige neigings. As daardie persoon wel op ‘n keer op daardie begeerte of neiging reageer en iets steel, dan is daardie gedrag verkeerd. Dit is sonde, omdat dit iets is wat deur God verbied word in sy Woord, en omdat dit nie God se wil is dat ons steel nie. As so ‘n persoon ‘n gelowige Christen is, iemand wat hulle geloof in Jesus Christus gestel het as die Een wat vir sy sonde se skuld betaal het, en hulle is spyt oor wat hulle gedoen het en wil probeer om dit nie weer te doen nie, kan hulle steeds in ‘n gesonde verhouding met God staan (1 Joh. 1:9). As die persoon egter ontken dat wat hulle gedoen het verkeerd (sonde) is, en hulle begin om op ‘n gereelde basis goeters te steel sonder om enige berou daaroor te hê, dan beweeg hulle al hoe verder weg van God af.

Dit is om die waarheid te sê hoe alle Christene se verhouding met God behoort te werk – ons het almal sondige neigings. Soms kry ons dit reg om hierdie neigings of begeertes te weerstaan, maar ons almal doen steeds op ‘n gereelde basis sonde. God vergewe ons sonde omdat Jesus daarvoor aan die kruis gesterf het en ons ons vertroue in Hom gestel het. As ons probeer om al minder sonde te doen, en ons is jammer as ons dit wel doen, groei ons in ons geloof. Ons kan meer soos Jesus word en ons bly sensitief vir sy stem en die leiding van sy Heilige Gees, sodat Hy ons in sy koninkryk kan gebruik. Maar as ons sê dat ons nie sonde doen nie, of dat ons sonde nie sonde is nie, dan jok ons vir onsself en aanvaar ons nie die waarheid nie (1 Joh. 1:8). Dan word ons harte al hoe harder vir die werk van die Heilige Gees, en ons dryf al hoe verder weg van God af. As ons sê dat ons sonde nie sonde is nie, maar net ‘n “ander manier van doen” wat ook aanvaarbaar is vir God, dan sê ons ook dat ons nie ‘n Verlosser nodig het nie, dat ons nie sondaars is wat nodig het dat Jesus vir ons sonde moes betaal het nie.
Die Bybel se voorskrifte oor seks kan opgesom word deur te sê dat seksuele omgang slegs behoort te gebeur tussen een man en een vrou wat in ‘n lewenslange verbintenis teenoor mekaar staan (‘n huwelik), en enigiets anders is sonde (sien ook ons artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/se-die-bybel-enigiets-oor-seks-buite-die-huwelik-tussen-twee-mense-wat-vir-mekaar-omgee/). Die Bybel (in die Ou en die Nuwe Testament) maak dit baie duidelik dat seksuele omgang tussen twee mense van dieselfde geslag ook uitgesluit is uit die Bybel se model van waar seks hoort, en dus sonde is (Levitikus 18:22; 20:13; Romeine 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9). Nou is dit so dat daar baie mense is wat seksuele behoeftes en neigings het wat hulle motiveer om dinge te wil doen wat nie binne die Bybel se model pas nie. Meeste tieners en ongetroude jongmense sukkel met seksuele versoekings en vra dikwels die vraag “hoe ver is te ver?” omdat hulle begeertes het om seksuele omgang te hê met iemand met wie hulle nie getroud is nie. Baie getroude mense sukkel ook soms met die versoeking om ‘n seksuele verhouding te hê met iemand anders as hulle huweliksmaat. En dan is daar ook mense wat die behoefte of begeerte het om met mense van dieselfde geslag seksueel intiem te wees. Om ‘n geneigdheid, ‘n behoefte of begeerte te hê is nie opsigself sonde nie, soos ek reeds hierbo verduidelik het. Maar as ‘n mens kies om op daardie begeerte te reageer en die gedrag te beoefen wat die Bybel verbied, is jy wel besig om sonde te doen. Dit beteken dat jy besig is om teen God te rebelleer. Dit beteken NIE dat jy daarom summier hel toe gestuur gaan word, of nie meer ‘n Christen is, of uit die kerk uitgesmyt behoort te word nie. Maar as jy besluit om op die langtermyn met hierdie gedrag aan te hou, as jy dit wil herdefiniëer en wil sê dat dit nie sonde is nie, en jy het geen berou daaroor of geen intensie om op te hou daarmee nie, dan is jy besig om jou rug op God te draai. Dan is die rigting waarin jy oppad is een wat wegstap van God af, nie nader groei aan Hom nie.

Ek probeer nie sê dat dit maklik is om hierdie versoekings te weerstaan nie. Hoewel daar (ten spyte van baie jare se pogings) nog nooit iets soos ‘n “gay geen” ontdek is nie, is daar wel navorsing wat dit laat lyk asof mense om fisiologiese redes ‘n neiging kan hê om tot mense van dieselfde geslag aangetrokke te voel. Maar om te bewys dat iemand ‘n aangebore of fisiologiese neiging het, is nog lank nie om te bewys dat hulle sekere gedrag nie kan help nie. Heteroseksuele mense het ook fisiologiese en aangebore geneigdhede om dinge te doen wat nie volgens God se wil is nie. Die Bybel maak dit duidelik dat ons ALMAL sondige begeertes het (Romeine 3:23; 7:15-16), maar die Bybel sê ook dat God ons sal help om versoekings te weerstaan ( 1 Kor. 10:13). As jy ‘n Christen is wat jou vertroue in Jesus gestel het as die Een wat jou verlos, dan het jy die Heilige Gees (1 Joh 4:2), en dan sal die Heilige Gees aanhou om jou te help om te groei in jou geloof en versoekings te weerstaan. Hy verander ons al meer om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor. 3:18).

As jy worstel met seksuele sonde, moenie hierdie “fight” alleen probeer aanpak nie. Jy het die Here en sy Heilige Gees nodig in die eerste plek, maar jy het ook ander gelowiges nodig om jou te ondersteun, aan te moedig en jou verantwoordbaar (accountable) te hou. Praat met iemand wat jy kan vertrou oor jou stryd en moenie moed opgee nie, sodat jy ook eendag, soos Paulus kan sê “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.. 2 Tim 4:7-8 (OAV)”