Almal glo jy brand in die hel, maar net jou gees gaan hemel/hel toe… Maar hoe brand ‘n gees?

Deur Marianne van Zyl
(met erkenning aan Kenneth D. Boa & Robert M. Bowman se boek, “Sense and nonsense about heavan and hell”, Zondervan uitgewers, 2007).

Daar is minstens twee aannames in hierdie vraag ingebou.
1. Dat die hel ‘n vuur is
2. Dat net ‘n mens se gees hemel/hel toe gaan

Kom ons kyk na albei hierdie aannames. Die algmene opvatting dat die hel ‘n vuur is is gebaseer op die vele plekke in die Bybel waar die hel beskryf word as ‘n vuuroond of ‘n poel van vuur en swael (bv Openb. 21:8; Matt. 13:50; Mark. 9:4). Daar is egter ander maniere ook waarop die hel beskryf word. Matt 25:46 praat van “ewige straf”. 2 Tess 1:9 beskryf die “ewige verdoemenis” as ‘n plek waar mense altyd geban is uit die teenwoordigheid van die Here. Daar is ook heelwat verse wat praat van die hel as ‘n diep duisternis (Matt. 8:12; 22:13; 25:30; 2 Pet. 2:17). Hoewel daar verskillende opinies hieroor is, is ek oortuig dat die vuur nie ‘n letterlike vuur is nie, maar simbolies. Daar is vir my drie goeie redes vir hierdie siening. Die eerste is dat Matt 25:41 sê dat die ewige vuur (waarheen die “vervloektes” gestuur word) voorberei is vir die duiwel en sy engele. Die duiwel en sy “engele” (demone) is geestelike wesens, nie fisiese wesens soos ons nie. ‘n Fisiese of letterlike vuur sou dus nie vir hulle ‘n straf wees nie. Tweedens is daar die verwysings na die hel as ‘n diep duisternis (sien hierbo) nie vir my versoenbaar met ‘n letterlike vuur nie (want vuur maak lig). Derdens sou ‘n letterlike vuur ‘n mens se liggaam na ‘n ruk tot as vernietig, en dit is teenstrydig met die verse wat praat van ewigdurende straf. ‘n Letterlike vuur sou ook niks aan ‘n mens se gees of siel doen nie.
Dit gesê is dit dan belangrik om te sê dat net omdat die vuur nie noodwendig letterlik is nie, beteken nie dat dit nie REGTIG en VERSKRIKLIK is nie. Die metafoor van ‘n ewigdurende vuur word gebruik om vir ons te probeer illustreer wat die geestelike pyn en lyding is om vir ewig sonder God se teenwoordigheid te leef. C.S. Lewis het geskryf dat sonde ‘n manier is hoe iemand deur hulle lewe vir God sê “gaan weg, en los my uit”, en die hel is wanneer God uiteindelik vir so iemand hulle wens (om deur Hom uitgelos te word) toestaan.
Die tweede aanname in die vraag is dat net ‘n mens se gees/siel uiteindelik hemel of hel toe gaan. Lees gerus ‘n bietjie deur 1 Korintiërs 15. Daar gee Paulus ‘n lang verduideliking oor die opstanding van die dooies wat sal gebeur wanneer Jesus weer terugkom aarde toe. Daar staan in vers 42 en 44 “…Ons aardse liggame, wat gewoonweg sal sterf en vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word, want hulle sal nooit weer sterf nie… ‘n Fisiese liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Ja, net soos daar fisiese liggame is, so is daar ook geestelike liggame.” (Nuwe Lewende Vertaling). Deur te praat van ‘n geestelike liggaam bedoel Paulus nie ‘n gees nie, maar ‘n tipe liggaam wat deur God nuutgemaak is en onverganklik is (sien ook 1 Kor 15:52-53).
Hoewel daar minder klem in die Bybel gelê word op die fisiese opstanding van die ongelowiges, stel Johannes 5:28-29 en Handelinge 24:15 dit dat beide “goeie” en “slegte” mense uit die dood opgewek sal word voor die finale oordeel. In Matteus 10:28 sê Jesus dat God beide ‘n mens se liggaam en siel in die hel kan vernietig. Dit lyk dus of dit nie net ‘n mens se gees is wat uiteindelik hemel of hel toe gaan nie, maar ‘n opgewekte weergawe van jou liggaam.

Slotsom: Dit lyk vir ons uit die Bybel of nie net ‘n mens se gees hemel of hel toe gaan nie, maar ‘n opgewekte weergawe van jou liggaam ook. Die implikasie sou wees dat fisiese pyn in die hel moontlik sou wees, maar die beskrywings van die hel as ‘n vuur is meer waarskynlik metafore om aan te dui hoe intens en ondraaglik die geestelike en emosionele pyn in die hel sal wees as gevolg van die afwesigheid van God en sy liefde.

Lees gerus ook die artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/

Wat van mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Gaan hulle hel toe?

Deur Herman Carstens
Die kort antwoord is dat ons nie weet nie. Dis nie ʼn vraag wat die Bybelskrywers oor wonder nie, wat klaar vir jou iets moet sê. Ons kan veronderstel dat God minstens so liefdevol en so regverdig teenoor hulle is as wat ons sou wees. So dis nie nodig vir sommige mense om ontsteld te raak oor iets wat hulle nie eers weet God doen of nie doen nie.
Die langer antwoord is dat daar twee dinge is wat ons in spanning moet hou: aan die een kant sê die Bybel dat ons Jesus moet bely as die openbaring van God self. Hy is die enigste Weg, Waarheid, en Lewe (Johannes 14:6). Hy is God se besondere openbaring, en niemand kom na God toe behalwe deur Hom nie. Aan die ander kant is God se krag en Goddelikheid bekend aan alle mense deur die skepping en die gewetens wat in elke persoon ingeplant is (Romeine 1:18-23; 2:1-5). Dis God se algemene openbaring. So die debat tussen Christene is dit: Aan die een kant is daar dié wat sê dat mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie outomaties hel toe gaan. Hulle is in elk geval skuldig, en verdien dit (Romeine 3:12,23). Dis nie onregverdig van God nie. Ek skaar my by die ander kant. Ek dink nie daar is iemand wat nog nie gehoor het nie. Almal weet eintlik. Aan die mense wat as gevolg van tyd en plek nie van Jesus gehoor het nie, het God die vermoë gegee om uit te skepping te kan aflei dat Hy bestaan en gedien behoort te word. Hulle weet ook goed dat hulle sy redding nodig het en dit nie self kan doen nie. Natuurlik gaan baie van daai mense God verwerp, nes baie mense Jesus verwerp. Maar vir die ander is dit moontlik dat hulle, wanneer hulle doodgaan, vir Jesus sal sien. Dan sal hulle kan uitroep, “U is die Een vir wie ek nog my hele lewe smag!” Sal God so ʼn persoon uit die hemel hou? Dis nie vir my om te besluit nie, maar ek twyfel.
Wat beteken dit vir ons sendingwerk? Die evangelie beteken letterlik “Goeie Nuus”, so hoekom sal ons dit van mense weerhou? Ons weet boonop nie aan wie God die vermoë gegee het om te reageer op algemene openbaring nie. Ek weet ek self sou nie – ek het nodig gehad om van Jesus te hoor. Daar is wel ʼn dringendheid by mense wat glo dat die wat nie hoor nie, outomaties hel toe gaan. Maar ek weet ook nie of dit lei tot gesonde evangelisering nie. Dan “wen ons siele” eerder as om mense raak te sien en vir hulle lief te wees. So wie is ons om oor ander te oordeel? Ons bring die Goeie Nuus aan almal, sover ons kan, en ons vertrou God vir die res.

As ‘n mens selfmoord pleeg, gaan jy noodwendig hel toe?

Deur Marianne van Zyl
Selfmoord is ‘n verskriklike ding. Dit beëindig nie net die lewe wat God aan jou gegee het nie, dit veroorsaak ook onbeskryflike pyn vir die mense rondom jou, hulle wat vir jou omgee. Om daardie rede is dit nie iets wat God wil hê ons moet doen nie, anders gesê – dit is sonde. MAAR: As jy jou vertroue in Jesus gesit het as die Een wat betaal het vir jou sonde, en jy glo in Hom as die Here van jou lewe, dan betaal Hy vir AL jou sondes, selfs ook die laaste sonde wat jy in jou lewe doen, sondes waarvoor jy nie na die tyd kan jammer sê nie (lees ook wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Iemand wat hul eie lewe beëindig het, net soos enigiemand wie se laaste daad op aarde ‘n sonde was, kan dus steeds hemel toe gaan as hulle God se kind was op grond van hulle geloof in Jesus.
Mens sou seker kon wonder of iemand wat selfmoord pleeg regtig op Jesus vertrou het of Hom regtig geken het. Ek weet van mense wat in Jesus glo, en Hom dien, maar wat aan baie erge depressie ly. In sommige gevalle is depressie die gevolg van ‘n chemiese wanbalans in die brein. Soms is dit as gevolg van baie slegte omstandighede dat iemand depressief raak. Soms is dit ‘n kombinasie van die twee faktore. Depressie kan mense in so ‘n diep put van wanhoop laat beland dat hulle nie meer kans sien om aan te gaan met die lewe nie. As so iemand nie betyds die regte hulp kry nie, kan hulle soms besluit om hulle eie lewe te beëindig, selfs al was hulle ‘n kind van God. So iemand kan steeds hemel toe gaan.
As jy of iemand wat jy goed ken selfmoord oorweeg, moet jy dringend hulp kry! Praat met iemand (verkieslik ‘n volwassene) wat jy kan vertrou sodat hulle vir jou kan hulp kry. As jy niemand het om mee te praat nie, kan jy die South African Depression and Anxiety Group (www.sadag.org/) se selfmoord krisislyn bel by 0800 567 567 of SMS by 31393.

Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?

Deur Marianne van Zyl
‘n Mens kan seker wees dat jy hemel toe gaan! As jy hulle vra of hulle seker is hulle gaan hemel toe, sal baie Christene sê dat hulle 80% seker is. Die redes wat hulle daarvoor gee is dat hulle voel hulle doen nog soms sonde, of dat hulle verhouding met die Here nie perfek is nie, en daarom is hulle nie 100% seker nie. Dit is egter ‘n misverstand oor hoe ons in die hemel kom (sien die artikel wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Die Bybel maak dit duidelik dat ons nie hemel toe gaan omdat ons goed genoeg is nie. Om die waarheid te sê, daar is NIEMAND op aarde wat ‘n perfekte verhouding met God het of nooit sonde doen nie. As dit dan nie ons is wat goed genoeg kan wees nie, hoe word mens se verhouding met God dan reggemaak?
Dit is as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het en ons geloof in Hom wat ons kan hemel toe gaan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” En as ons dan in Hom glo kan ons 100% seker wees ons gaan hemel toe, omdat Hy ‘n perfekte lewe geleef het en betaal het vir al die foute wat ons maak (in die verlede, hede en toekoms). 1 Johannes 5:13 sê “Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”
So wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Kolossense 1:4 in die Amplified Bybelvertaling definiëer geloof so: “For we have heard of your faith in Christ Jesus [the leaning of your entire human personality on Him in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness]. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word. Dit beteken nie dat jy ooit perfek gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy elke dag van die res van jou lewe 100% seker hoef te wees oor alles wat jy glo oor Hom of oor elke ding wat in die Bybel staan nie. Die krag waarmee Jesus jou red, hang nie af van hoe sterk JY glo nie, dit hang af van hoe sterk HY is, en Hy is verseker sterk genoeg om jou gewig te kan dra.

Dink so daaraan: jy val by ‘n krans af en is besig om na jou dood te tuimel en jy sien ‘n takkie in die rotswand uitsteek… Dit is nie jou gedagtes oor die tak of jou emosies oor die tak wat regtig saakmaak nie. Dit is of jy die tak gryp en die sterkte van die tak wat bepaal of jy gaan lewe of nie. Jy moet jou hande uitsteek en die tak gryp met alles in jou, anders help dit niks. As jy nie gryp nie hou jy aan val en as jy gryp is dit die eienskappe van die tak wat bepaal of jy lewe of nie. As dit ‘n swak tak is, maak dit nie saak hoe hard jy in hom glo nie, hy gaan in elk geval breek. Maar as jy die tak gryp al twyfel jy dalk of die tak jou gewig sal kan dra, sal die tak jou steeds red as hy sterk genoeg is. Dis hoe dit werk met God. Solank jy jou hande na Hom toe uitsteek, erken dat jy sonde in jou lewe het en dat jy Hom nodig het om jou te red, sal Hy jou kan red. Dit wat Jesus gedoen het is genoeg om te betaal vir enigiets wat jy al ooit verkeerd gedoen het of nog gaan doen, selfs al is jou geloof in Hom nie perfek nie.

Het jy al jou hande na God toe uitgesteek om jou te red? As jy nog nie het nie, doen dit vandag nog! As jy nog hieroor wil gesels of vandag hierdie besluit gemaak het om na God toe te draai, stuur gerus vir ons ‘n e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com

Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan?

Deur André en Marianne van Zyl
Hierdie is die heel belangrikste vraag wat mens ooit kan vra. Daar is oor die algemeen twee sienings oor hoe ‘n mens in die hemel kan kom.
Opsie 1: Baie gelowe, en baie mense, glo dat jy deur goeie dinge te doen, deur ‘n goeie lewe te lei, of deur net ‘n goeie mens te wees in die hemel kan kom. Die probleem met hierdie siening is dat ons almal foute maak en sonde doen (Romeine 3:23). Nie een van ons kom eers by die standaard van wat onsself sou sê is ‘n perfekte lewe nie. Gestel jy doen net drie dinge op ‘n dag verkeerd, beteken dit dat jy in een jaar van 365 dae 1095 sondes doen. As jy nou 17 jaar oud is, beteken dit dat jy al 17520 sondes gedoen het (as mens aanneem dat jy in die eerste jaar van jou lewe nog te jonk was om regtig te kan sondig). God is ‘n regverdige regter. As ons Hom vir ‘n oomblik met ‘n aardse regter kon vergelyk, sou mens kon vra, watter goeie regter sal ‘n misdadiger wat alreeds 17520 misdade gepleeg het net laat wegstap sonder om hom te straf? Die Bybel sê dat die straf op sonde die dood is (Romeine 6:23). Ons sien dus dat hierdie opsie nie ‘n werkbare opsie is om in die hemel te kom nie.

Opsie 2: Die Bybel leer vir ons dat God nie net regverdig is (aan mense gee wat hulle verdien) nie, maar ook genadig is (Hy gee eintlik aan ons goeie dinge wat ons nie verdien nie). Hy wil baie graag hê dat ons saam met Hom in die hemel moet wees (2 Petrus 3:9). Omdat Hy ook regverdig is kan Hy egter nie ons sonde net oorsien nie. Daarom het Hy vir Jesus gestuur om in ons plek die straf te dra vir ons sonde. Dit het Hy gedoen deur aan die kruis te sterf (1 Petrus 2:24; 2 Korintiërs 5:21). Wat moet ons dan nou doen om in die hemel te kom? “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word…” (sien Handelinge 16:30-31). Ons word gered van die ewige dood (die hel) deur ons volle gewig op Jesus Christus te sit as die Een wat vir ons sondes betaal het, en deur te glo dat Hy die Seun van God is wat die dood oorwin het deur op te staan nadat Hy op aarde gesterf het. Johannes 3:16 sê “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Jesus self het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”(Johannes 14:6). Omdat ons onsself nie kon help nie, het God in Jesus ‘n mens geword en ons kom help. God het vir ons ‘n manier gegee om in die hemel te kom sonder dat ons perfekte lewens hoef te leef, omdat Hy weet dat niemand van ons dit kan regkry om perfek te wees nie. As jy dit nog nie gedoen het nie, neem vandag nog God se aanbod van die ewige lewe aan deur hierdie gebed opreg te bid:
Here, ek erken dat ek ‘n sondaar is en dat ek nodig het dat U my red van my sonde en van die dood. Ek glo dat Jesus ook vir my sonde betaal het toe Hy aan die kruis gesterf het. Ek glo dat Jesus u Seun is en dat U dit ook bewys het deur Hom uit die dood te laat opstaan. Ek aanvaar die geskenk van die ewige lewe wat U my bied deur Jesus. Dankie Here dat ek nou u kind is!

Johannes 1:12 sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” As jy nou hierdie gebed gebid het om ‘n kind van God te word, of nog vrae het oor hoe om sy kind te word, kan jy ons gerus e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com