As iemand jou geloof aanval, verwag God dat jy dit moet verdedig?

Deur Marianne van Zyl
‘n Mens se reaksie op ‘n aanval op jou geloof sal waarskynlik moet afhang van die situasie. Twee belangrike opdragte wat Jesus ons gegee het toe Hy op aarde was was om ons naaste (alle mense wat oor ons pad kom) lief te hê soos onsself (Markus 12:31), en ook om mense van Hom te vertel en hulle sy dissipels te maak (Matteus 28:19-20). Die eerste ding wat ‘n mens dus altyd in gedagte moet hou wanneer iemand iets sê wat vir jou klink soos ‘n aanval teen jou geloof, is dat jy daardie persoon moet liefhê, en dat jou reaksie liefdevol behoort te wees. Dit beteken nie noodwendig dat jy enige konflik moet vermy of altyd net moet stilbly nie. Daar mag dalk situasies wees waar dit die beste ding sal wees om stil te bly, soos as die ander persoon geweldig emosioneel is (kwaad of hartseer) en glad nie kan luister wat iemand anders sê nie. Daar mag ook situasies wees waar jy wel iets moet sê, maar dan moet jy dit steeds op ‘n liefdevolle manier doen. Dit help nie om ‘n argument te wen maar die persoon met wie jy argumenteer op die manier te “verloor” nie.

Dink aan jouself as ‘n brugbouer – iemand wat brûe bou tussen God en ander mense. Jy moet deur hoe jy lewe, en deur wat jy sê dit vir ander mense makliker probeer maak om nader aan God te kom. In sommige gevalle mag dit dalk beteken dat jy vir ‘n lang tyd met iemand ‘n opregte vriendskap bou en vir hulle omgee en vir hulle bid, en dalk later die geleentheid kry om met hulle oor die Here te praat. In ander gevalle mag dit dalk wees dat jy nodig het om antwoorde te gee op moeilike vrae wat so ‘n persoon mag hê.

Die Christelike geloof is gebaseer op waarheid. Dit is nie net ‘n “weird” manier van leef en dink wat iemand op ‘n stadium uit hulle duim gesuig het nie. Die Bybel vertel vir ons ‘n klomp geskiedenis, dinge wat regtig gebeur het, en leer ons van Jesus, wat ‘n regte mens geword het en hier op die aarde gelewe het. Jesus se kruisiging en opstanding is nie net ‘n soort geestelike feëverhaal wat bedoel is om ons goed te laat voel nie, dit is iets wat werklik gebeur het. Om daardie rede kan ons die waarheid van ons geloof verdedig op ‘n redelike (“reasonable” of verstandige) manier. 1 Petrus 3:15-16 sê: “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking [‘n redelike, logiese, of geloofwaardige antwoord] eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het.” Hiedie verse sê ‘n paar belangrike dinge oor hoe ons brûe kan bou tussen ander mense en die Here. Ons moet God eer deur hoe ons lewe en ook deur hoe ons praat, ons moet met respek en nederigheid met ander mense praat, en ons moet onsself ook toerus om antwoorde te kan gee as mense ons sou uitvra oor ons geloof. Hierdie webblad se doel is ten minste deels om gelowige mense toe te rus om antwoorde te kan gee oor vrae wat mense oor ons geloof kan vra.

Sien ook die artikels http://wiehetgodgemaak.co.za/hoe-kan-ek-n-nie-christen-wat-weier-om-te-glo-oortuig-of-oorreed-om-te-begin-glo/ en http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-kan-mens-n-ateis-antwoord-as-hy-vra-hoe-jy-kan-seker-wees-dat-god-waarlik-bestaan/ vir meer inligting oor hierdie onderwerp.

Vir ‘n effe meer komplekse maar uitstekende bespreking van hierdie kwessie, kyk ook gerus na http://www.antwoord.org.za/2015/10/dialoog-schmialoog/