Ek dink nie gebed bring niks bonatuurliks teweeg nie, dit is net die krag van meditasie en positiewe denke.

Deur André van Zyl
Hierdie is een van die interessantste vrae waaroor mense wonder. Alle mense wat dink, wonder oor die effektiwiteit van gebed. Hoe werk dit? Hoekom “werk” dit soms en soms nie?

Die eerste ding wat ek ter antwoord sou wou sê is dat indien God bestaan (en ek is oortuig Hy doen), is Hy in alle opsigte baie hoër as die heel beste mens. Om die waarheid te sê, die verskil en vermoë tussen my en God is baie baie groter as tussen ‘n ma/pa en ‘n pasgebore babatjie. Kom ons gebruik ‘n baie klein babatjie se kommunikasie met haar ma/pa as analogie vir gebed. Party keer kry sy wat sy vra, ander kere nie. Party keer gee jou ma toe, ander kere nie. Dit waarvoor jy vra kry jy soms, ander kere nie. Het dit dan enige nut om met jou ma/pa te probeer kommunikeer? Is dit nie maar net positiewe denke nie? Natuurlik het dit geweldige nut. Jou ma/pa wil hê dat jy met hulle moet kommunikeer. Die babatjie beleef dit as onseker en verstaan nie waarom dinge gebeur soos hulle gebeur nie. Om die waarheid te sê, die ouers kan dit nie aan die baba verduidelik nie. Waarom nie? Omdat die baba nie die vermoë het om dit naastenby te verstaan nie. As mense oorskat ons dikwels ons eie vermoëns, maar een ding staan deur die geskiedenis van die mensdom. Gebed het ‘n kragtige uitwerking (Jakobus 5:16), want die Een tot wie ons bid is Almagtig.

Wat is die regte manier om te bid?

Deur Herman Carstens
Is daar ʼn regte manier om met jou beste vriend of pa te gesels? Jy moet hulle respekteer, en daar is ‘n klomp verkeerde maniere, maar daar is nie net een regte manier nie. God is natuurlik meer as net jou vriend of jou pa. Maar gebed is om met God te gesels oor wat in jou lewe gebeur, Hom te bedank, en Hom te prys vir wie Hy is en wat Hy in jou lewe doen. Die grootste reël is om tyd te maak waar jy alleen kan wees en op God kan fokus. Soos met enige verhouding, moet mens daai tyd insit.
Ek bid lekkerder op my knieë of as ek op die vloer sit. Om myself in daai posisie te kry, fokus my gedagtes beter. Maar soms bid ek met oop oë soos ek by die straat af loop, of as ek ry. Jy kan ook deur ʼn Psalm of ʼn stuk van die Bybel bid, om dit jou woorde te maak. Dis deels waarvoor die Bybel daar is – om ons te leer hoe om met God te praat. Baie mense groei deur deur die Bybel te bid. Jy kan ook die Onse Vader of ander gebede jou eie maak en bid. Dit help ook soms om dit hardop te doen. Dis ook belangrik om in groepe te bid – geloof is ʼn gemeenskaplike ding, en gebed behoort ook te wees. Dan moet jy ook onthou dat ʼn gesprek albei kante toe gaan – jy praat met God, maar jy moet Hom ook darem toelaat om iets vir jou te sê. Hy doen dit meestal deur die Bybel, maar om in stilte op God gefokus te wees is ook belangrik. Jy kan natuurlik mal word deur jou gedagtes te “doop” en te maak asof dit God is wat met jou praat. Maar met genoeg opregte Bybellees en nadenke, sal jy goed genoeg weet wat Hy wil sê.
Hier is die Nuwe Testament gebede:
Matt. 6:5-13, Fil. 1:9-11, Fil. 4:6-7, Kol. 1:9-14, Kol. 4:3-4, 1 Tes. 3:9-10, 2 Tes. 1:11-12, Filemon 1:6, Jak. 5:6, 3 Joh. 1:2

Hier is ‘n paar baie goeie aanhalings uit ‘n boek van Tim Keller (‘n Amerikaanse predikant vir wie ons baie respek het) oor gebed:

www.thegospelcoalition.org/article/20-quotes-from-tim-kellers-new-book-on-prayer