Sê die Bybel iewers dat daar ander lewende wesens behalwe ons mense en diere is?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is anoniem in ‘n vraebus geplaas, so ons kon nie by die persoon wat dit gevra het hoor of hulle met hul vraag verwys na engele en demone of na “aliens” nie. Ons het ook ‘n ander vraag in ‘n vraebus ontvang wat wou weet of daar snaakse “diere” soos meerminne en feëtjies bestaan, en of hulle dalk in die geestelike realm bestaan. Ons sal in ons antwoord kortliks al hierdie tipes wesens bespreek.

Die Bybel noem op verskeie plekke dat daar, behalwe vir mense en diere, ook ander lewende wesens is naamlik engele en demone. Op verskeie geleenthede in die Bybelse geskiedenis is engele gestuur om namens God ‘n boodskap aan mense te bring (bv Genesis 18: 1-15; Lukas 1:11-20). Die Bybel sê ook dat engele God aanbid (Jesaja 6:2-3), en in die boek Handelinge word daar vertel hoe engele ook die apostels bygestaan het in die verspreiding van die evangelie (bv. Handelinge 8:26; 10:3; 12:5-10). (Vir ‘n meer volledige artikel oor wat engele nog alles doen, sien www.gotquestions.org/angels-Bible.html).

Die Bybel praat egter ook van demone, of gevalle engele. Demone staan in diens van Satan. Tydens Jesus se bediening op aarde het Hy dikwels mense wat deur demone beset was bevry, want sy krag is groter as die krag van die duiwel en sy demone (Matt 8:16, 29; Lukas 11:20). Vir meer inligting oor demone, kyk gerus na www.gotquestions.org/demons.html.

Wat “aliens” of buiteruimtelike wesens betref, mag daar dalk verskillende opinies onder Christene wees. Die Bybel gee nêrens ‘n duidelike aanduiding dat daar lewe op ander planete is nie. Daar is baie interessante (effens vreemde!) Skrifgedeeltes wat deur sommige mense geïnterpreteer word as verwysings na buiteruimtelike wesens. Daar is byvoorbeeld die gedeelte in Genesis 6:1-4 oor die reuse of Nephilim wat die kinders was van hemelwesens en menslike vrouens (sien www.gotquestions.org/Nephilim.html vir meer inligting). Dan is daar ook ‘n gedeelte in Esegiël 1 (vers 5-10) wat ‘n visioen beskryf van lewende wesens met ‘n vreemde voorkoms, wat ook deur sommige al as “aliens” bestempel is, maar daar is weer ander geleerdes wat voel dat so ‘n siening nie gronde het nie (sien ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/ezekiels-wheels/ vir ‘n lang bespreking oor die kwessie deur Mike Heiser, ‘n kenner van Antieke Oosterse tale, kulture en godsdienste).

Uiteindelik maak dit geen verskil aan die boodskap van die Bybel of die oortuigings van die Christelike geloof of daar lewende wesens op ander planete is of nie. God het aan ons as mense Homself volledig genoeg openbaar in die Bybel dat ons kan leer hoe om in ‘n regte verhouding met Hom te staan (deur geloof in Jesus Christus), en hoe om Hom te dien en lief te hê. As daar wesens op ander planete is, is dit nie vir ons noodsaaklik om dit te weet nie, en dit verander ook niks aan wat die Bybel ons van God leer nie. Ons hoef ook nie bekommerd te wees oor die lot van sulke wesens (as daar sulkes is) nie, want God wat alles gemaak het, sal ook met hulle bemoeienis maak soos wat Hy dit goeddink in sy wysheid en liefde.

Wat meerminne en feëtjies betref, is daar legendes en mites wat oor sulke wesens praat, maar nie enige wetenskaplike getuienis vir hulle bestaan nie. Daar is ook nie in die Bybel enige aanduiding dat daar sulke wesens is nie, ook nie in die geestelike realm nie. Feëtjies, kabouters, meerminne, elwe, dwergies en ‘n klomp ander tipe karaktertjies is die tipe wesens wat ‘n mens dikwels in sprokies of feëverhale aantref. Die skrywers van sulke verhale probeer nie gewoonlik vir ons oortuig dat hierdie wesens bestaan nie, maar gebruik hulle eerder as ‘n metode om ‘n vermaaklike storie te skryf, wat dikwels lewenslesse inhou wat op ander maniere moeiliker sou wees om oor te dra. Daar is Christene wat gekant is teen feëverhale of sprokies, maar ek persoonlik is in hierdie geval ‘n navolger van C.S. Lewis, ‘n baie begaafde Christelike skrywer van die vorige eeu (hy het onder andere die Chronicles of Narnia geskryf), wat gevoel het dat sprokies soms die beste manier is om iets te sê. As jy graag ‘n verdediging van sy standpunt wil lees, kyk gerus na hierdie artikel:
http://library.taylor.edu/dotAsset/8bb3681b-cb67-43dd-808e-856dd0c61b0e.pdf