Sê die Bybel enigiets oor seks buite die huwelik tussen twee mense wat vir mekaar omgee?

Deur André van Zyl
As ek jou reg verstaan is jou vraag oor of die Bybel iets sê oor voorhuwelikse seks en of dit dan verkeerd is. Dit is ‘n BAIE goeie en relevante vraag waarmee meeste jong (en ouer) mense soms worstel. Ek gaan twee punte maak in hierdie artikel vanuit ‘n Christelike perspektief.

Eerstens dink ek dit is belangrik om te besef dat wette oor die algemeen nie probeer om elke moontlike gedrag in detail te beskryf nie. Oor die algemeen gee wette ‘n vaste standaard en dit beteken alle ander opsies (al word hulle nie by die naam genoem nie) is uitgesluit. So sit die regering 60 bordjies langs voorstedelike paaie op en dit stel die absolute standaard. Enige iets meer as 60 oortree die wet, hulle hoef nie elke spesifieke ding by die naam te noem nie. Die Bybel maak dit duidelik dat seks iets BAIE goed is en dat die Here geheel en al ten gunste van seks is, maar dat seks net op EEN plek hoort en dit is binne die huwelik tussen een man en een vrou. Soos mens net vuur maak in die kaggel en nie op die sitkamervloer nie, is seks baie goed in die huwelik, maar baie skadelik daarbuite. In die Bybelse tyd was daar nie iets soos rekreasionele seks (met ander woorde seks net vir die lekker) nie, want geboortebeperking het nie bestaan nie en dus kon alle seks tot babas lei. Vrouens was ook nie mans se gelykes nie en hulle was basies mans se besittings (dit is te kras, maar jy kry die idee). Dus was daar NET drie moontlikhede in die Bybel. Eerstens kon jy met ‘n vrou trou en dan seks met haar he binne die huwelik. Daar was ‘n bruidskat betrokke wat die man aan haar pa moes betaal voor hy met haar kon trou en eers dan kon hy met haar seks hê. Dus was dit ALTYD seks na die huwelik. Tweedens kon die man betaal vir seks en ons noem dit steeds vandag prostitusie. Laastens kon ‘n man met ‘n vrou seks hê sonder om getroud te wees (gewoonlik onder dwang). Dit was ‘n HUGE issue en beide die man en die vrou kon doodgemaak geword het vir wat hulle gedoen het. Daar was egter een moontlikheid en dit is as die jong man en vrou dit kon onderhandel, sou die samelewing hom toelaat om dan maar die bruidskat te betaal en met haar te trou. Daar was egter steeds strawwe en HUGE skande betrokke. Dus was dit ‘n baie groot taboe en het BAIE min gebeur. Die Bybel praat dus nie van rekreasionele seks nie, want dit was nie ‘n opsie nie en het nie bestaan nie, maar is per definisie uitgesluit.

Die tweede ding wat ek sal wil sê is dat seks geheel en anders as ander “rekreasionele” of ontspanningsaktiwiteite (soos bv draf) is. Beide is fisiese aktiwiteite, maar die een is GEWELDIG baie meer waardevol en intiem as net ‘n blote fisieke aktiwiteit. Seks is ontwerp om twee mense die mees intieme en veilige ervaring te gee wat vir enige twee mense moontlik is op aarde. Dit is ‘n aktiwiteit wat mense geestelik, emosioneel en fisiek aan mekaar vasbind op baie diep maniere. Dit is iets absoluut amazing en soveel meer as fisieke sensasie of aktiwiteit. Twee mense word aan mekaar “geplak” (emosioneel en geestelik) as hulle seks het en as mens hulle dan weer van mekaar losskeur doen dit geweldige skade (wat soms permanent is). Vir mans is dit meer fisiek (maar ook emosioneel en geestelik) terwyl seks vir vroue BAIE meer emosioneel is (maar ook fisiek en geestelik). Vrouens kry nog meer skade as mans as hulle buite die veilige omgewing van ‘n huwelik seks het. Soos mens se verhouding groei vat jy meer en meer verantwoordelikheid vir mekaar op alle vlakke. Net so behoort mens meer en meer verantwoordelikheid vir die ander persoon te vat soos wat jy fisiek in die verhouding vorder. Enige man wat by ‘n vrou seks wil hê sonder om aan haar die sekuriteit van ‘n vaste en permanente verhouding (‘n huwelik) te bied is besig om haar verkeerd en disrespekvol te behandel en is besig om te steel. As mens daardie vlak van fisieke intimiteit wil hê, vat dan die verantwoordelikheid om eers met haar te trou.

Ek weet mens kan nou sê, jy wil en gaan mos trou, so nou is dit oukei. Dit is egter interessant dat mense dit net met seks wil doen (en veral ons as mans). As ons egter ENIGE ander groot deal wil doen, wil ons eers ‘n getekende kontrak hê voor ons die item oorgee en as dit kan selfs die geld!! Ons soek dus “commitment” en nie net woorde nie voor ons iets waardevols oorgee, waarom dan nie met seks nie? Dit is iets waardevols en spesiaal, waarom net woorde? As mense wil seks hê, trou dan eers…

One thought on “Sê die Bybel enigiets oor seks buite die huwelik tussen twee mense wat vir mekaar omgee?

Comments are closed.