Ek dink nie gebed bring niks bonatuurliks teweeg nie, dit is net die krag van meditasie en positiewe denke.

Deur André van Zyl
Hierdie is een van die interessantste vrae waaroor mense wonder. Alle mense wat dink, wonder oor die effektiwiteit van gebed. Hoe werk dit? Hoekom “werk” dit soms en soms nie?

Die eerste ding wat ek ter antwoord sou wou sê is dat indien God bestaan (en ek is oortuig Hy doen), is Hy in alle opsigte baie hoër as die heel beste mens. Om die waarheid te sê, die verskil en vermoë tussen my en God is baie baie groter as tussen ‘n ma/pa en ‘n pasgebore babatjie. Kom ons gebruik ‘n baie klein babatjie se kommunikasie met haar ma/pa as analogie vir gebed. Party keer kry sy wat sy vra, ander kere nie. Party keer gee jou ma toe, ander kere nie. Dit waarvoor jy vra kry jy soms, ander kere nie. Het dit dan enige nut om met jou ma/pa te probeer kommunikeer? Is dit nie maar net positiewe denke nie? Natuurlik het dit geweldige nut. Jou ma/pa wil hê dat jy met hulle moet kommunikeer. Die babatjie beleef dit as onseker en verstaan nie waarom dinge gebeur soos hulle gebeur nie. Om die waarheid te sê, die ouers kan dit nie aan die baba verduidelik nie. Waarom nie? Omdat die baba nie die vermoë het om dit naastenby te verstaan nie. As mense oorskat ons dikwels ons eie vermoëns, maar een ding staan deur die geskiedenis van die mensdom. Gebed het ‘n kragtige uitwerking (Jakobus 5:16), want die Een tot wie ons bid is Almagtig.