Is dit okay vir ‘n Christen om gay te wees?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is een waaroor mense baie emosioneel kan raak, en wat al vir baie mense baie pyn en hartseer veroorsaak het. Dit is ook ‘n saak wat dikwels baie swak hanteer word deur die kerk en deur Christene in die algemeen. As jy self iemand is wat worstel met homoseksualiteit, is die eerste ding wat ek wil sê dat God jou liefhet, so lief dat Jesus sy eie lewe gegee het sodat jy aan Hom kan behoort (Joh. 3:16). As die kerk of mense in die kerk jou in die verlede seergemaak het, hoop en bid ek dat jy in staat sal wees om verby die kerk te kyk na Jesus toe, en Hom steeds sal aangryp en sal volg, ten spyte van die seer wat Christene jou dalk aangedoen het. Ek wil jou egter ook aanmoedig en uitdaag om God en sy Woord ernstig op te neem, om jou kruis op te neem en vir Jesus te volg (Matt. 16:24), al kos dit jou ‘n duur prys. God het ons lief net soos wat ons is, maar Hy het ons te lief om ons te los net soos wat ons is…

Ek dink dit is baie belangrik om ‘n onderskeid te tref tussen geneigdheid, gedrag, en gewoontes. Daar is ‘n groot verskil tussen om geneig te wees tot iets (om ‘n behoefte of ‘n begeerte daarna te hê), en om te reageer op daardie behoeftes of om die gedrag te beoefen waarna jy ‘n begeerte het. Dan is daar ook ‘n verskil tussen om eenmaal of enkele kere iets te doen, en om van iets ‘n gewoonte te maak (dit gereeld te doen en dit dus ‘n lewenswyse te maak). Kom ons sê byvoorbeeld dat iemand ‘n neiging het om te steel, of dat hulle dikwels die begeerte het om iets te steel. As so iemand nooit op daardie begeerte reageer nie en dus nooit iets steel nie, is die neiging in hulle hart bloot ‘n aanduiding dat hulle, net soos AL die ander mense op aarde, ‘n sondaar is met sondige neigings. As daardie persoon wel op ‘n keer op daardie begeerte of neiging reageer en iets steel, dan is daardie gedrag verkeerd. Dit is sonde, omdat dit iets is wat deur God verbied word in sy Woord, en omdat dit nie God se wil is dat ons steel nie. As so ‘n persoon ‘n gelowige Christen is, iemand wat hulle geloof in Jesus Christus gestel het as die Een wat vir sy sonde se skuld betaal het, en hulle is spyt oor wat hulle gedoen het en wil probeer om dit nie weer te doen nie, kan hulle steeds in ‘n gesonde verhouding met God staan (1 Joh. 1:9). As die persoon egter ontken dat wat hulle gedoen het verkeerd (sonde) is, en hulle begin om op ‘n gereelde basis goeters te steel sonder om enige berou daaroor te hê, dan beweeg hulle al hoe verder weg van God af.

Dit is om die waarheid te sê hoe alle Christene se verhouding met God behoort te werk – ons het almal sondige neigings. Soms kry ons dit reg om hierdie neigings of begeertes te weerstaan, maar ons almal doen steeds op ‘n gereelde basis sonde. God vergewe ons sonde omdat Jesus daarvoor aan die kruis gesterf het en ons ons vertroue in Hom gestel het. As ons probeer om al minder sonde te doen, en ons is jammer as ons dit wel doen, groei ons in ons geloof. Ons kan meer soos Jesus word en ons bly sensitief vir sy stem en die leiding van sy Heilige Gees, sodat Hy ons in sy koninkryk kan gebruik. Maar as ons sê dat ons nie sonde doen nie, of dat ons sonde nie sonde is nie, dan jok ons vir onsself en aanvaar ons nie die waarheid nie (1 Joh. 1:8). Dan word ons harte al hoe harder vir die werk van die Heilige Gees, en ons dryf al hoe verder weg van God af. As ons sê dat ons sonde nie sonde is nie, maar net ‘n “ander manier van doen” wat ook aanvaarbaar is vir God, dan sê ons ook dat ons nie ‘n Verlosser nodig het nie, dat ons nie sondaars is wat nodig het dat Jesus vir ons sonde moes betaal het nie.
Die Bybel se voorskrifte oor seks kan opgesom word deur te sê dat seksuele omgang slegs behoort te gebeur tussen een man en een vrou wat in ‘n lewenslange verbintenis teenoor mekaar staan (‘n huwelik), en enigiets anders is sonde (sien ook ons artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/se-die-bybel-enigiets-oor-seks-buite-die-huwelik-tussen-twee-mense-wat-vir-mekaar-omgee/). Die Bybel (in die Ou en die Nuwe Testament) maak dit baie duidelik dat seksuele omgang tussen twee mense van dieselfde geslag ook uitgesluit is uit die Bybel se model van waar seks hoort, en dus sonde is (Levitikus 18:22; 20:13; Romeine 1:26-27; 1 Korintiërs 6:9). Nou is dit so dat daar baie mense is wat seksuele behoeftes en neigings het wat hulle motiveer om dinge te wil doen wat nie binne die Bybel se model pas nie. Meeste tieners en ongetroude jongmense sukkel met seksuele versoekings en vra dikwels die vraag “hoe ver is te ver?” omdat hulle begeertes het om seksuele omgang te hê met iemand met wie hulle nie getroud is nie. Baie getroude mense sukkel ook soms met die versoeking om ‘n seksuele verhouding te hê met iemand anders as hulle huweliksmaat. En dan is daar ook mense wat die behoefte of begeerte het om met mense van dieselfde geslag seksueel intiem te wees. Om ‘n geneigdheid, ‘n behoefte of begeerte te hê is nie opsigself sonde nie, soos ek reeds hierbo verduidelik het. Maar as ‘n mens kies om op daardie begeerte te reageer en die gedrag te beoefen wat die Bybel verbied, is jy wel besig om sonde te doen. Dit beteken dat jy besig is om teen God te rebelleer. Dit beteken NIE dat jy daarom summier hel toe gestuur gaan word, of nie meer ‘n Christen is, of uit die kerk uitgesmyt behoort te word nie. Maar as jy besluit om op die langtermyn met hierdie gedrag aan te hou, as jy dit wil herdefiniëer en wil sê dat dit nie sonde is nie, en jy het geen berou daaroor of geen intensie om op te hou daarmee nie, dan is jy besig om jou rug op God te draai. Dan is die rigting waarin jy oppad is een wat wegstap van God af, nie nader groei aan Hom nie.

Ek probeer nie sê dat dit maklik is om hierdie versoekings te weerstaan nie. Hoewel daar (ten spyte van baie jare se pogings) nog nooit iets soos ‘n “gay geen” ontdek is nie, is daar wel navorsing wat dit laat lyk asof mense om fisiologiese redes ‘n neiging kan hê om tot mense van dieselfde geslag aangetrokke te voel. Maar om te bewys dat iemand ‘n aangebore of fisiologiese neiging het, is nog lank nie om te bewys dat hulle sekere gedrag nie kan help nie. Heteroseksuele mense het ook fisiologiese en aangebore geneigdhede om dinge te doen wat nie volgens God se wil is nie. Die Bybel maak dit duidelik dat ons ALMAL sondige begeertes het (Romeine 3:23; 7:15-16), maar die Bybel sê ook dat God ons sal help om versoekings te weerstaan ( 1 Kor. 10:13). As jy ‘n Christen is wat jou vertroue in Jesus gestel het as die Een wat jou verlos, dan het jy die Heilige Gees (1 Joh 4:2), en dan sal die Heilige Gees aanhou om jou te help om te groei in jou geloof en versoekings te weerstaan. Hy verander ons al meer om aan die beeld van Christus gelyk te word (2 Kor. 3:18).

As jy worstel met seksuele sonde, moenie hierdie “fight” alleen probeer aanpak nie. Jy het die Here en sy Heilige Gees nodig in die eerste plek, maar jy het ook ander gelowiges nodig om jou te ondersteun, aan te moedig en jou verantwoordbaar (accountable) te hou. Praat met iemand wat jy kan vertrou oor jou stryd en moenie moed opgee nie, sodat jy ook eendag, soos Paulus kan sê “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.. 2 Tim 4:7-8 (OAV)”

Is dit verkeerd om met iemand (waarmee jy 10 teen 1 eendag gaan trou) verder te gaan as ‘n gewone piksoen soos bv. vry en verder, maar nie seks self te hê nie?

Deur André van Zyl
Dit is ‘n uitstekende vraag en ‘n baie belangrike een. Waarskuwing: Hier kom nou “te veel detail”, ek gaan nou baie reguit wees, maar ek dink dit is nodig. Eerstens is seks BAIE meer as net penetrasie. Kom ek verduidelik dit aan die hand van om reeds getroud te wees. Hoe sal ek daaroor voel as my vrou ‘n ander man se hand op ‘n romantiese manier vashou? As sy hom sou soen? En wat van nog meer? Ek kan jou sê, dit sal my BAIE ontstel!!!!!!! Hoekom sou dit my so ontstel, dit is dan nie “seks” nie??? Jy sien, dit is die geheim, dit is juis reeds die begin van seks… om die waarheid te sê is enige fisieke aktiwiteit met seksuele ondertone reeds ‘n deel van en ‘n vorm van seks. Ek is redelik seker jy is verbaas oor my opinie. Wat ek nie besig is om te sê nie is dat ek dink mens mag glad nie aan mekaar vat nie. Ek dink romantiese verhoudings mag en moet selfs fisiese kontak insluit. Dit is egter ‘n baie brose en gevaarlike ding om mee te speel. Baie mense sien penetrasie as die “lyn” en enige iets kort van die lyn is oukei voor mens trou. Ek kan uit ervaring vir jou sê dit is nie waar nie. Die seksuele is ‘n rigting wat mens inslaan en nie ‘n lyn nie. Dit is of die rigting van disrespek, wantroue, seerkry en sonde of die rigting van vertroue, veiligheid, heelheid en die beste seks in die wereld ooit. Mens moet ‘n rigting kies en daarby bly. Laat ek net duidelik sê ek dink seks is BAIE goed en die Here het dit uitgedink, maar soos ander goed wat Hy uitgedink het en wat goed is (soos vuur) kan dit BAIE groot skade doen ook. Ek en en my vrou het tot ‘n baie groot mate die seksuele en ons liggame vir mekaar gebêre (ek weet dit is overshare, maar jy wou mos vra ;-). Ons sal beide vandag vir jou sê daar is nie EEN ding wat ons voor die huwelik weggegee het op seksuele gebied waaroor ons bly is nie en ook nie EEN ding wat ons vir die huwelik gehou het waaroor ons spyt is nie. Die beste ding wat mens kan doen is om soveel as wat jy kan vir die huwelik te bere. Dit is die veiligste en intiemste plek op aarde en seks is op sy heel beste (sê alle navorsing ook vir ons) as dit net daar tussen net twee mense gebeur. Die Here weet die beste en as hy seks tot die huwelik beperk is dit nie omdat hy ‘n “spoilsport” is nie maar omdat Hy die beste weet en omdat hy BAIE lief is vir ons as mense.

Oor jou laaste vraag (wat eerste was) van wat dan as mens voor die huwelik seks het en dan trou, maak dit die seks oukei? In Job en nog so plek of twee in die Bybel word daar van buite huwelikse seks as “diefstal” gepraat. Jy steel van die ander persoon en die persoon se uiteindelike huweliksmaat en jy wys nie respek, liefde of betroubaarheid vir die ander persoon nie. Hoekom noem ek dit? As jy iewers werk en jy “leen” geld by die maatskappy met die eerlike bedoeling om dit later terug te gee, waarmee is jy besig? Wat sal die hof oor jou sê? Dit is bedrog en diefstal en al sou jy die geld teruggee sal jy aan beide skuldig bevind kon word. Waarom? Want jy vat iets wat nie (of nog nie) joune is nie wanneer dit jou nog nie toekom nie. Selfs as jy in die winkel iets in jou sak sit voor jy betaal het met die doel om nog te gaan betaal is jy skuldig aan “shoplifting”. Die “intensie” om die regte ding te doen of selfs om later die regte ding te doen maak jou nie onskuldig aan wat jy gedoen het voor jy die reg gehad het nie. Om die waarheid te sê wys navorsing dat mense wat seksueel aktief is voor hulle trou dikwels vertroue issues in hulle huwelik het (hulle kon mekaar dan nie eers voor die huwelik vertrou nie) en dat dit selfs soms met buite egtelike verhoudings verbind kan word. In my eie ervaring ken ek NIEMAND wat na die tyd bly is daaroor dat hulle voor hulle huwelik seks gehad het nie, nie eers met mekaar nie. Ek ken BAIE mense wat dit wel gedoen het en hulle is almal spyt daaroor. Seks voor die huwelik is verkeerd en doen skade aan beide partye en die verhouding.

Sê die Bybel enigiets oor seks buite die huwelik tussen twee mense wat vir mekaar omgee?

Deur André van Zyl
As ek jou reg verstaan is jou vraag oor of die Bybel iets sê oor voorhuwelikse seks en of dit dan verkeerd is. Dit is ‘n BAIE goeie en relevante vraag waarmee meeste jong (en ouer) mense soms worstel. Ek gaan twee punte maak in hierdie artikel vanuit ‘n Christelike perspektief.

Eerstens dink ek dit is belangrik om te besef dat wette oor die algemeen nie probeer om elke moontlike gedrag in detail te beskryf nie. Oor die algemeen gee wette ‘n vaste standaard en dit beteken alle ander opsies (al word hulle nie by die naam genoem nie) is uitgesluit. So sit die regering 60 bordjies langs voorstedelike paaie op en dit stel die absolute standaard. Enige iets meer as 60 oortree die wet, hulle hoef nie elke spesifieke ding by die naam te noem nie. Die Bybel maak dit duidelik dat seks iets BAIE goed is en dat die Here geheel en al ten gunste van seks is, maar dat seks net op EEN plek hoort en dit is binne die huwelik tussen een man en een vrou. Soos mens net vuur maak in die kaggel en nie op die sitkamervloer nie, is seks baie goed in die huwelik, maar baie skadelik daarbuite. In die Bybelse tyd was daar nie iets soos rekreasionele seks (met ander woorde seks net vir die lekker) nie, want geboortebeperking het nie bestaan nie en dus kon alle seks tot babas lei. Vrouens was ook nie mans se gelykes nie en hulle was basies mans se besittings (dit is te kras, maar jy kry die idee). Dus was daar NET drie moontlikhede in die Bybel. Eerstens kon jy met ‘n vrou trou en dan seks met haar he binne die huwelik. Daar was ‘n bruidskat betrokke wat die man aan haar pa moes betaal voor hy met haar kon trou en eers dan kon hy met haar seks hê. Dus was dit ALTYD seks na die huwelik. Tweedens kon die man betaal vir seks en ons noem dit steeds vandag prostitusie. Laastens kon ‘n man met ‘n vrou seks hê sonder om getroud te wees (gewoonlik onder dwang). Dit was ‘n HUGE issue en beide die man en die vrou kon doodgemaak geword het vir wat hulle gedoen het. Daar was egter een moontlikheid en dit is as die jong man en vrou dit kon onderhandel, sou die samelewing hom toelaat om dan maar die bruidskat te betaal en met haar te trou. Daar was egter steeds strawwe en HUGE skande betrokke. Dus was dit ‘n baie groot taboe en het BAIE min gebeur. Die Bybel praat dus nie van rekreasionele seks nie, want dit was nie ‘n opsie nie en het nie bestaan nie, maar is per definisie uitgesluit.

Die tweede ding wat ek sal wil sê is dat seks geheel en anders as ander “rekreasionele” of ontspanningsaktiwiteite (soos bv draf) is. Beide is fisiese aktiwiteite, maar die een is GEWELDIG baie meer waardevol en intiem as net ‘n blote fisieke aktiwiteit. Seks is ontwerp om twee mense die mees intieme en veilige ervaring te gee wat vir enige twee mense moontlik is op aarde. Dit is ‘n aktiwiteit wat mense geestelik, emosioneel en fisiek aan mekaar vasbind op baie diep maniere. Dit is iets absoluut amazing en soveel meer as fisieke sensasie of aktiwiteit. Twee mense word aan mekaar “geplak” (emosioneel en geestelik) as hulle seks het en as mens hulle dan weer van mekaar losskeur doen dit geweldige skade (wat soms permanent is). Vir mans is dit meer fisiek (maar ook emosioneel en geestelik) terwyl seks vir vroue BAIE meer emosioneel is (maar ook fisiek en geestelik). Vrouens kry nog meer skade as mans as hulle buite die veilige omgewing van ‘n huwelik seks het. Soos mens se verhouding groei vat jy meer en meer verantwoordelikheid vir mekaar op alle vlakke. Net so behoort mens meer en meer verantwoordelikheid vir die ander persoon te vat soos wat jy fisiek in die verhouding vorder. Enige man wat by ‘n vrou seks wil hê sonder om aan haar die sekuriteit van ‘n vaste en permanente verhouding (‘n huwelik) te bied is besig om haar verkeerd en disrespekvol te behandel en is besig om te steel. As mens daardie vlak van fisieke intimiteit wil hê, vat dan die verantwoordelikheid om eers met haar te trou.

Ek weet mens kan nou sê, jy wil en gaan mos trou, so nou is dit oukei. Dit is egter interessant dat mense dit net met seks wil doen (en veral ons as mans). As ons egter ENIGE ander groot deal wil doen, wil ons eers ‘n getekende kontrak hê voor ons die item oorgee en as dit kan selfs die geld!! Ons soek dus “commitment” en nie net woorde nie voor ons iets waardevols oorgee, waarom dan nie met seks nie? Dit is iets waardevols en spesiaal, waarom net woorde? As mense wil seks hê, trou dan eers…