Almal glo jy brand in die hel, maar net jou gees gaan hemel/hel toe… Maar hoe brand ‘n gees?

Deur Marianne van Zyl
(met erkenning aan Kenneth D. Boa & Robert M. Bowman se boek, “Sense and nonsense about heavan and hell”, Zondervan uitgewers, 2007).

Daar is minstens twee aannames in hierdie vraag ingebou.
1. Dat die hel ‘n vuur is
2. Dat net ‘n mens se gees hemel/hel toe gaan

Kom ons kyk na albei hierdie aannames. Die algmene opvatting dat die hel ‘n vuur is is gebaseer op die vele plekke in die Bybel waar die hel beskryf word as ‘n vuuroond of ‘n poel van vuur en swael (bv Openb. 21:8; Matt. 13:50; Mark. 9:4). Daar is egter ander maniere ook waarop die hel beskryf word. Matt 25:46 praat van “ewige straf”. 2 Tess 1:9 beskryf die “ewige verdoemenis” as ‘n plek waar mense altyd geban is uit die teenwoordigheid van die Here. Daar is ook heelwat verse wat praat van die hel as ‘n diep duisternis (Matt. 8:12; 22:13; 25:30; 2 Pet. 2:17). Hoewel daar verskillende opinies hieroor is, is ek oortuig dat die vuur nie ‘n letterlike vuur is nie, maar simbolies. Daar is vir my drie goeie redes vir hierdie siening. Die eerste is dat Matt 25:41 sê dat die ewige vuur (waarheen die “vervloektes” gestuur word) voorberei is vir die duiwel en sy engele. Die duiwel en sy “engele” (demone) is geestelike wesens, nie fisiese wesens soos ons nie. ‘n Fisiese of letterlike vuur sou dus nie vir hulle ‘n straf wees nie. Tweedens is daar die verwysings na die hel as ‘n diep duisternis (sien hierbo) nie vir my versoenbaar met ‘n letterlike vuur nie (want vuur maak lig). Derdens sou ‘n letterlike vuur ‘n mens se liggaam na ‘n ruk tot as vernietig, en dit is teenstrydig met die verse wat praat van ewigdurende straf. ‘n Letterlike vuur sou ook niks aan ‘n mens se gees of siel doen nie.
Dit gesê is dit dan belangrik om te sê dat net omdat die vuur nie noodwendig letterlik is nie, beteken nie dat dit nie REGTIG en VERSKRIKLIK is nie. Die metafoor van ‘n ewigdurende vuur word gebruik om vir ons te probeer illustreer wat die geestelike pyn en lyding is om vir ewig sonder God se teenwoordigheid te leef. C.S. Lewis het geskryf dat sonde ‘n manier is hoe iemand deur hulle lewe vir God sê “gaan weg, en los my uit”, en die hel is wanneer God uiteindelik vir so iemand hulle wens (om deur Hom uitgelos te word) toestaan.
Die tweede aanname in die vraag is dat net ‘n mens se gees/siel uiteindelik hemel of hel toe gaan. Lees gerus ‘n bietjie deur 1 Korintiërs 15. Daar gee Paulus ‘n lang verduideliking oor die opstanding van die dooies wat sal gebeur wanneer Jesus weer terugkom aarde toe. Daar staan in vers 42 en 44 “…Ons aardse liggame, wat gewoonweg sal sterf en vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word, want hulle sal nooit weer sterf nie… ‘n Fisiese liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Ja, net soos daar fisiese liggame is, so is daar ook geestelike liggame.” (Nuwe Lewende Vertaling). Deur te praat van ‘n geestelike liggaam bedoel Paulus nie ‘n gees nie, maar ‘n tipe liggaam wat deur God nuutgemaak is en onverganklik is (sien ook 1 Kor 15:52-53).
Hoewel daar minder klem in die Bybel gelê word op die fisiese opstanding van die ongelowiges, stel Johannes 5:28-29 en Handelinge 24:15 dit dat beide “goeie” en “slegte” mense uit die dood opgewek sal word voor die finale oordeel. In Matteus 10:28 sê Jesus dat God beide ‘n mens se liggaam en siel in die hel kan vernietig. Dit lyk dus of dit nie net ‘n mens se gees is wat uiteindelik hemel of hel toe gaan nie, maar ‘n opgewekte weergawe van jou liggaam.

Slotsom: Dit lyk vir ons uit die Bybel of nie net ‘n mens se gees hemel of hel toe gaan nie, maar ‘n opgewekte weergawe van jou liggaam ook. Die implikasie sou wees dat fisiese pyn in die hel moontlik sou wees, maar die beskrywings van die hel as ‘n vuur is meer waarskynlik metafore om aan te dui hoe intens en ondraaglik die geestelike en emosionele pyn in die hel sal wees as gevolg van die afwesigheid van God en sy liefde.

Lees gerus ook die artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/

As iemand tot bekering kom en dan later heeltemal afwyk en met satanisme of iets betrokke raak, is hy dan steeds gered?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is ‘n baie moeilike vraag om te beantwoord, aangesien daar binne die Christendom minstens twee baie uiteenlopende sienings oor die saak is, en albei sienings word uit die Bybel gestaaf. Voordat ek hierdie sienings noem, wil ek net sê dat ons nêrens in die Bybel geroep word om te besluit of te beoordeel of iemand anders hemel toe gaan of nie. Dit is God se besluit, en syne alleen. Hy is die enigste Een wat elke mens se hart regtig ken. Hy is 100% liefdevol en 100% regverdig en ons kan sy oordeel heeltemal vertrou. As ons bekommerd is oor iemand anders se redding, is die beste ding wat ons kan doen om vir daardie persoon te bid, vir hulle lief te wees en hulle te probeer ondersteun en, as ons die geleentheid kry om dit te doen, hulle aan te moedig om hulle verhouding met die Here weer reg te maak.

Die eerste siening binne die Christendom oor die vraag hierbo is dat as iemand eenmaal gered is deur Jesus, dat hulle vir altyd gered bly, maak nie saak wat gebeur of wat hulle doen of glo vir die res van hulle lewens nie (sien bv http://www.gotquestions.org/once-saved-always-saved.html vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Dan is daar ook ‘n siening dat dit moontlik is vir iemand om hulle redding te “verloor” as hulle nie volhard in hulle geloof nie, of as hulle ophou om in Jesus te glo en Hom te volg (sien bv http://mysouthland.com/images/DoctrinalPapers/Once%20Saved%20Always%20Saved%20is%20not%20true.pdf vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Nota: Ons ondersteun nie noodwendig alles wat in hierdie twee artikels staan nie, ons gee dit slegs as verwysings vir lesers om te kan sien hoe mense hierdie twee standpunte uit die Bybel verdedig).

Ek dink daar is nog ‘n belangrike ding om oor hierdie saak te sê, en dit is dat die Bybel ons beslis nie leer dat ‘n mens deur gewoonweg foute te maak en sonde te doen jou redding verloor nie. As jy in Jesus glo en Hom aangeneem het, het jy die reg gekry om ‘n kind van God te word (Johannes 1:12), jy word nie nou elke keer as jy sonde doen weer “nie sy kind” nie. God weet dat jy ‘n mens is wat foute maak en sonde doen. Lees bietjie Psalm 103 – dit sê dat God geduldig en liefdevol is en dat Hy dit in gedagte hou dat ons van stof gemaak is, dat Hy ons sonde vergewe. Lees ook gerus weer die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32. Dit vertel hoe God iemand wat weggedwaal het en weer na Hom toe terugkeer vergewe en terugneem in sy huis. Die siening wat ek hierbo van gepraat het dat mense hulle redding kan “verloor” gaan nie oor gewone gelowiges wat ‘n verhouding met Jesus het maar tog nog sonde doen nie. Dit gaan eerder oor mense wat heeltemal ophou om in Jesus te glo, of wat aanhou met ‘n spesifieke sonde in hulle lewe en later heeltemal van God vervreemd raak. Lees ook ons artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/” title=”Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan? oor hierdie onderwerp.

As God ʼn God van liefde is, hoe kan daar ʼn hel wees?

Deur Herman Carstens
Dis ʼn baie goeie vraag. Dis net so gewild soos die vraag: “As God ʼn God van liefde is, hoe kan hy moordenaars/verkragters/bose mense in die hemel inlaat?” Snaaks, nè? Nie albei kan waar wees nie. Maar voordat ons by sommige van my gedagtes daaroor uitkom, neem gou ʼn paar minute en dink aan die volgende vrae: As God ʼn God van liefde is, sou dit beteken dat Hy almal in die hemel moet inforseer? Wat van bose mense wat Hom haat en nie daar wil wees nie? Of bloot net hulle eie ding wil doen en nie onderdanig wil wees nie? Die Bybel se beskrywings van die hemel is nie ‘n plek wat net gaan oor persoonlike plesier nie, maar eerder van ‘n plek waar God se teenwoordigheid skyn, en sy wil geskied, eerder as ons s’n. Hoe sou dit vir so ʼn persoon wees om heeltyd in God se teenwoordigheid te wees? As ʼn persoon sy lewe lank sy siel afbreek met haat, jaloesie, selfsug, ontevredenheid, woede, wellus, en trots, wat gaan hy in die hemel doen?
Hierdie vrae behoort vir jou ʼn idee te gee waar hierdie gesprek heen gaan. Die hel is die plek waar mense wat nie in God se teenwoordigheid wil lewe nie, kry wat hulle wil hê. En dis ʼn aaklige ding.
Daar ʼn paar opsies: God kan hulle in die hemel inforseer. Daai Christelike partytjie waar hulle nie wil wees nie. Persoonlik dink ek dat dit vir hulle hel sal wees. Die volgende opsie is om hulle te “rehabiliteer”. Kosmiese korrektiewe dienste. Die Rooms Katolieke noem dit die vagevuur, of “purgatory” in Engels. Daar waar jy ge-“purge” (gesuiwer) word van jou sondes, deur vuur. Alhoewel ons almal ʼn paar mense (nooit onsself nie) kan nomineer vir sulke warm behandeling, staan dit nie in die Bybel nie. Ek vermoed dis omdat die hel nie net ʼn statiese plek is nie. Dis ʼn rigting: ʼn pad verder en verder weg van God af. Ek vermoed die skepper van tyd het nie meer tyd nodig om sekere mense te help om hulle te bekeer nie. Ek sal graag verkeerd wees daaroor, en alle Christene behoort te hoop dat almal op die ou einde hemel toe gaan. Maar sover het ek nog net swak Bybelinterpretasie en swak mensekennis gesien wat dit steun. Die laaste opsie is dat God almal wat nie hemel toe wil gaan nie, van kant maak. Uitsit. Sodat hulle net nie meer bestaan nie. Daar was al goeie evangeliste en teoloë (soos John Stott) wat hierdie siening aangehang het, maar dit was nog nooit die oorwegende of hoofstroom siening binne die kerk van Christus nie.
So waar los dit ons? Die hel is nogsteeds nie ʼn lekker onderwerp om aan te dink nie. Maar as dit vir ons onaangenaam is, is dit sekerlik nog meer onaangenaam vir God, wat Liefde self is. Met sy wysheid, sagmoedigheid, en regverdigheid sal Hy tot ʼn beter oplossing kan kom as wat ons kan. Daarom dink ek dat ons ʼn paar verrassings in die hemel kan verwag. Dallas Willard som dit mooi op:
I know that, as far as forgiveness alone is concerned, the tenderness of God is far greater than we will ever understand on earth or perhaps elsewhere. That is surely what it means to say that he gave his unique Son to die on our behalf. I am thoroughly convinced that God will let everyone into heaven who, in his considered opinion, can stand it. But “standing it” may prove to be a more difficult matter than those who take their view of heaven from popular movies or popular preaching may think. The fires in heaven may be hotter than those in the other place. (Dallas Willard, The Divine Conspiracy)

Wat van mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie? Gaan hulle hel toe?

Deur Herman Carstens
Die kort antwoord is dat ons nie weet nie. Dis nie ʼn vraag wat die Bybelskrywers oor wonder nie, wat klaar vir jou iets moet sê. Ons kan veronderstel dat God minstens so liefdevol en so regverdig teenoor hulle is as wat ons sou wees. So dis nie nodig vir sommige mense om ontsteld te raak oor iets wat hulle nie eers weet God doen of nie doen nie.
Die langer antwoord is dat daar twee dinge is wat ons in spanning moet hou: aan die een kant sê die Bybel dat ons Jesus moet bely as die openbaring van God self. Hy is die enigste Weg, Waarheid, en Lewe (Johannes 14:6). Hy is God se besondere openbaring, en niemand kom na God toe behalwe deur Hom nie. Aan die ander kant is God se krag en Goddelikheid bekend aan alle mense deur die skepping en die gewetens wat in elke persoon ingeplant is (Romeine 1:18-23; 2:1-5). Dis God se algemene openbaring. So die debat tussen Christene is dit: Aan die een kant is daar dié wat sê dat mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie outomaties hel toe gaan. Hulle is in elk geval skuldig, en verdien dit (Romeine 3:12,23). Dis nie onregverdig van God nie. Ek skaar my by die ander kant. Ek dink nie daar is iemand wat nog nie gehoor het nie. Almal weet eintlik. Aan die mense wat as gevolg van tyd en plek nie van Jesus gehoor het nie, het God die vermoë gegee om uit te skepping te kan aflei dat Hy bestaan en gedien behoort te word. Hulle weet ook goed dat hulle sy redding nodig het en dit nie self kan doen nie. Natuurlik gaan baie van daai mense God verwerp, nes baie mense Jesus verwerp. Maar vir die ander is dit moontlik dat hulle, wanneer hulle doodgaan, vir Jesus sal sien. Dan sal hulle kan uitroep, “U is die Een vir wie ek nog my hele lewe smag!” Sal God so ʼn persoon uit die hemel hou? Dis nie vir my om te besluit nie, maar ek twyfel.
Wat beteken dit vir ons sendingwerk? Die evangelie beteken letterlik “Goeie Nuus”, so hoekom sal ons dit van mense weerhou? Ons weet boonop nie aan wie God die vermoë gegee het om te reageer op algemene openbaring nie. Ek weet ek self sou nie – ek het nodig gehad om van Jesus te hoor. Daar is wel ʼn dringendheid by mense wat glo dat die wat nie hoor nie, outomaties hel toe gaan. Maar ek weet ook nie of dit lei tot gesonde evangelisering nie. Dan “wen ons siele” eerder as om mense raak te sien en vir hulle lief te wees. So wie is ons om oor ander te oordeel? Ons bring die Goeie Nuus aan almal, sover ons kan, en ons vertrou God vir die res.

As ‘n mens selfmoord pleeg, gaan jy noodwendig hel toe?

Deur Marianne van Zyl
Selfmoord is ‘n verskriklike ding. Dit beëindig nie net die lewe wat God aan jou gegee het nie, dit veroorsaak ook onbeskryflike pyn vir die mense rondom jou, hulle wat vir jou omgee. Om daardie rede is dit nie iets wat God wil hê ons moet doen nie, anders gesê – dit is sonde. MAAR: As jy jou vertroue in Jesus gesit het as die Een wat betaal het vir jou sonde, en jy glo in Hom as die Here van jou lewe, dan betaal Hy vir AL jou sondes, selfs ook die laaste sonde wat jy in jou lewe doen, sondes waarvoor jy nie na die tyd kan jammer sê nie (lees ook wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Iemand wat hul eie lewe beëindig het, net soos enigiemand wie se laaste daad op aarde ‘n sonde was, kan dus steeds hemel toe gaan as hulle God se kind was op grond van hulle geloof in Jesus.
Mens sou seker kon wonder of iemand wat selfmoord pleeg regtig op Jesus vertrou het of Hom regtig geken het. Ek weet van mense wat in Jesus glo, en Hom dien, maar wat aan baie erge depressie ly. In sommige gevalle is depressie die gevolg van ‘n chemiese wanbalans in die brein. Soms is dit as gevolg van baie slegte omstandighede dat iemand depressief raak. Soms is dit ‘n kombinasie van die twee faktore. Depressie kan mense in so ‘n diep put van wanhoop laat beland dat hulle nie meer kans sien om aan te gaan met die lewe nie. As so iemand nie betyds die regte hulp kry nie, kan hulle soms besluit om hulle eie lewe te beëindig, selfs al was hulle ‘n kind van God. So iemand kan steeds hemel toe gaan.
As jy of iemand wat jy goed ken selfmoord oorweeg, moet jy dringend hulp kry! Praat met iemand (verkieslik ‘n volwassene) wat jy kan vertrou sodat hulle vir jou kan hulp kry. As jy niemand het om mee te praat nie, kan jy die South African Depression and Anxiety Group (www.sadag.org/) se selfmoord krisislyn bel by 0800 567 567 of SMS by 31393.