Ek dink nie gebed bring niks bonatuurliks teweeg nie, dit is net die krag van meditasie en positiewe denke.

Deur André van Zyl
Hierdie is een van die interessantste vrae waaroor mense wonder. Alle mense wat dink, wonder oor die effektiwiteit van gebed. Hoe werk dit? Hoekom “werk” dit soms en soms nie?

Die eerste ding wat ek ter antwoord sou wou sê is dat indien God bestaan (en ek is oortuig Hy doen), is Hy in alle opsigte baie hoër as die heel beste mens. Om die waarheid te sê, die verskil en vermoë tussen my en God is baie baie groter as tussen ‘n ma/pa en ‘n pasgebore babatjie. Kom ons gebruik ‘n baie klein babatjie se kommunikasie met haar ma/pa as analogie vir gebed. Party keer kry sy wat sy vra, ander kere nie. Party keer gee jou ma toe, ander kere nie. Dit waarvoor jy vra kry jy soms, ander kere nie. Het dit dan enige nut om met jou ma/pa te probeer kommunikeer? Is dit nie maar net positiewe denke nie? Natuurlik het dit geweldige nut. Jou ma/pa wil hê dat jy met hulle moet kommunikeer. Die babatjie beleef dit as onseker en verstaan nie waarom dinge gebeur soos hulle gebeur nie. Om die waarheid te sê, die ouers kan dit nie aan die baba verduidelik nie. Waarom nie? Omdat die baba nie die vermoë het om dit naastenby te verstaan nie. As mense oorskat ons dikwels ons eie vermoëns, maar een ding staan deur die geskiedenis van die mensdom. Gebed het ‘n kragtige uitwerking (Jakobus 5:16), want die Een tot wie ons bid is Almagtig.

Wat maak mens ‘n Christen?

Deur Marianne van Zyl
In Handelinge 11:26 lees ons dat die gelowiges in die stad Antiogië (vandag in Turkye geleë) vir die eerste keer “Christene” genoem is. Die woord is natuurlik afgelei van “Christus”, wat verwys het na Jesus as die Messias of Gesalfde, en dui aan dat iemand ‘n volgeling van Christus is. Die bewoording in Handelinge 11:26 wat aandui dat dit “gelowiges” is wat Christene genoem is, is alreeds ‘n goeie aanduiding van wat ‘n mens ‘n Christen maak – geloof in die Here Jesus Christus. Die vroeë Christene het geglo dat Jesus gesterf het vir ons sonde (d.w.s. betaal het vir ons skuld en die dinge wat ons verkeerd doen) en daarna uit die dood uit opgestaan het, en aan die einde van die tyd weer terugkom om oor alles te regeer (1 Kor. 15:3-4, 25).
Christenskap verskil van al die ander groot wêreldgodsdienste in verskeie opsigte, maar die grootste verskil is in die Christelike siening oor hoe ‘n mens in ‘n regte verhouding met God te staan kom. Die meeste ander godsdienste is gebaseer op die beginsel dat ‘n mens deur goeie dinge wat jy doen, of spesifieke reëls wat jy nakom, jou saak met God regmaak. Die Christelike geloof sê egter dat dit as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het vir ons moontlik is om in die regte verhouding met God te staan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.”

So wat maak mens ‘n Christen? Geloof in Jesus Christus. Maar wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word.

Wat van mense wat hulleself Christene noem, maar wie se lewens nie wys dat hulle volgelinge van Jesus is nie? Wel, niemand van ons wat onsself Christene noem, leef perfekte lewens nie. Ons almal doen nog gedurig dinge verkeerd (Romeine 7:18-19), en genadiglik is ons redding nie afhanklik van hoe goed ons lewe nie, want anders sou niemand gered wees nie (Romeine 3:23)! Die Bybel leer ons egter dat as ons in Jesus glo, ons die Heilige Gees kry (1 Joh. 4:2), en dit beteken dat daar sekere eienskappe is wat in ons lewens na vore behoort te kom soos wat die Heilige Gees in ons werk (Gal. 5:22). Daar staan ook in Jakobus 2: “Dis duidelik: Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie – sulke geloof is dood en help niks (vers 17)….’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is ‘n lyk. So is geloof wat nie dade word nie, ook dood.(vers 26)” (Nuwe Lewende Vertaling). Maar dit is nie in die eerste plek ons werk om na ander mense te kyk en te probeer bepaal hoe opreg hulle geloof is nie, dit is eerder belangrik om te kyk na jou eie hart en jouself te vra of jy al jou vertroue in Jesus gestel het. Vra jouself af of jy regtig vir Jesus volg, en of jou geloof ‘n lewende geloof is wat ook oorgaan tot dade.
Lees gerus ook ons artikel “Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?”

Hoe weet jy of iets ‘n teken van God af is?

Deur Marianne van Zyl
Het jy al agtergekom hoe ‘n mens soms in ‘n vertrek vol pratende mense iemand wat jy baie goed ken se stem kan uitken tussen al die ander? Ek dink dat dit met God se stem baie dieselfde is. As ons sy stem goed leer ken in stil tye saam met Hom, is dit gewoonlik makliker om in ‘n rowwe tye wanneer daar baie dinge aan die gang is rondom en binne-in ons sy stem te herken.

Hoe leer ken ek God se stem? Een baie goeie manier om te leer wat God te sê het, is om die Bybel te bestudeer. Die Bybel is ‘n ongelooflike waardevolle geskenk aan ons – dit is ‘n hele biblioteek vol boeke wat vir ons leer Wie God is, hoe ons ‘n verhouding met Hom kan hê, wat sy wil is vir ons lewens en wat sy plan is met die wêreld. Maak tyd om jou Bybel regtig goed te leer ken. As daar dan iets oor jou pad kom wat jou laat wonder of dit dalk ‘n teken is van God, kan jy dit vergelyk met dit wat jy reeds weet van God en sy wil. As dit in stryd is met sy Woord, dan kan jy maar weet dit is nie ‘n teken van Hom af nie. God sal byvoorbeeld nooit vir ‘n getroude man ‘n “teken” gee dat hy maar sy vrou kan los vir ‘n ander vrou nie, want dit is in stryd met sy Woord.

As jy in Jesus Christus glo as die Here van jou lewe, dan gee Hy ook vir jou sy Heilige Gees wat binne-in jou kom woon (1 Kor. 12:3) en jou wil lei oor hoe om jou lewe te leef. As ons luister na die Heilige Gees wat ons leer om te lewe soos wat God wil hê, word dit mettertyd makliker om sy stem te kan hoor. As ons Hom egter ignoreer wanneer Hy ons byvoorbeeld van sonde probeer oortuig dan word dit al hoe moeiliker om sy stem te hoor en te volg.

As iemand tot bekering kom en dan later heeltemal afwyk en met satanisme of iets betrokke raak, is hy dan steeds gered?

Deur Marianne van Zyl
Hierdie vraag is ‘n baie moeilike vraag om te beantwoord, aangesien daar binne die Christendom minstens twee baie uiteenlopende sienings oor die saak is, en albei sienings word uit die Bybel gestaaf. Voordat ek hierdie sienings noem, wil ek net sê dat ons nêrens in die Bybel geroep word om te besluit of te beoordeel of iemand anders hemel toe gaan of nie. Dit is God se besluit, en syne alleen. Hy is die enigste Een wat elke mens se hart regtig ken. Hy is 100% liefdevol en 100% regverdig en ons kan sy oordeel heeltemal vertrou. As ons bekommerd is oor iemand anders se redding, is die beste ding wat ons kan doen om vir daardie persoon te bid, vir hulle lief te wees en hulle te probeer ondersteun en, as ons die geleentheid kry om dit te doen, hulle aan te moedig om hulle verhouding met die Here weer reg te maak.

Die eerste siening binne die Christendom oor die vraag hierbo is dat as iemand eenmaal gered is deur Jesus, dat hulle vir altyd gered bly, maak nie saak wat gebeur of wat hulle doen of glo vir die res van hulle lewens nie (sien bv http://www.gotquestions.org/once-saved-always-saved.html vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Dan is daar ook ‘n siening dat dit moontlik is vir iemand om hulle redding te “verloor” as hulle nie volhard in hulle geloof nie, of as hulle ophou om in Jesus te glo en Hom te volg (sien bv http://mysouthland.com/images/DoctrinalPapers/Once%20Saved%20Always%20Saved%20is%20not%20true.pdf vir ‘n verdediging van hierdie standpunt). Nota: Ons ondersteun nie noodwendig alles wat in hierdie twee artikels staan nie, ons gee dit slegs as verwysings vir lesers om te kan sien hoe mense hierdie twee standpunte uit die Bybel verdedig).

Ek dink daar is nog ‘n belangrike ding om oor hierdie saak te sê, en dit is dat die Bybel ons beslis nie leer dat ‘n mens deur gewoonweg foute te maak en sonde te doen jou redding verloor nie. As jy in Jesus glo en Hom aangeneem het, het jy die reg gekry om ‘n kind van God te word (Johannes 1:12), jy word nie nou elke keer as jy sonde doen weer “nie sy kind” nie. God weet dat jy ‘n mens is wat foute maak en sonde doen. Lees bietjie Psalm 103 – dit sê dat God geduldig en liefdevol is en dat Hy dit in gedagte hou dat ons van stof gemaak is, dat Hy ons sonde vergewe. Lees ook gerus weer die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15:11-32. Dit vertel hoe God iemand wat weggedwaal het en weer na Hom toe terugkeer vergewe en terugneem in sy huis. Die siening wat ek hierbo van gepraat het dat mense hulle redding kan “verloor” gaan nie oor gewone gelowiges wat ‘n verhouding met Jesus het maar tog nog sonde doen nie. Dit gaan eerder oor mense wat heeltemal ophou om in Jesus te glo, of wat aanhou met ‘n spesifieke sonde in hulle lewe en later heeltemal van God vervreemd raak. Lees ook ons artikel http://wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/” title=”Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan? oor hierdie onderwerp.

Ek het al baie dinge gedoen waaroor ek spyt is… wat maak my so belangrik dat God my sal vergewe?

Deur Herman Carstens
Ons dink baie keer aan God se liefde as hierdie koue vuur. Asof Hy met so ‘n suur gesig in die hemel sit; lief vir ons, maar eintlik ook met ‘n onaangename smaak in sy mond. Dis heeltemal onwaar. Dis nie net dat God lief is vir jou nie – Hy hou van jou. As Jesus nog in menslike vorm op aarde was, sou Hy tyd saam met jou wou spandeer het, om grappies te maak en tot laat in die aand toe te kuier. En nie net jou perfekte self nie – jy soos wat jy nou is. Hy is nie net lief vir jou soos wat jy veronderstel is om te wees nie, maar soos jy is. Voordat Hy jou gemaak het, het Hy geweet hoe jy gaan aanjaag – dit wat jy al gedoen het, en dit wat jy nog in die toekoms gaan doen. En Hy het gedink dat jy steeds die moeite werd is om jou te skep. Lees gerus weer Psalm 139.

Dit beteken nie dat als wat jy gedoen het, oukei is nie. In Psalm 51 is Dawid rou van spyt na hy aangejaag het soos min van ons ooit sal aanjaag. Dis goed so. Juis omdat Jesus so oor ons voel, breek dit sy hart. En tog noem God vir Dawid ʼn man na sy hart. Dis dieselfde ding met Salomo, Moses, Abraham, en die ander groot “geloofshelde”. Selfs Paulus wat ʼn moordenaar – hy het gehelp om vir Stefanus te vermoor – een van die eerste Christene. Die Bybel is baie eerlik oor die karakters se tekortkominge, want God se liefde en genade is nie afhanklik van hoe perfek ons is nie.
Kyk ‘n bietjie hierdie video oor die mense wat God gebruik het om sy werk te doen in die Bybel se tyd.

Hy wil graag hê jy moet die persoon moet word wat Hy weet jy kan wees. En sy liefde kan jou lewe so verander, as jy Hom sal toelaat. Dis waarvoor die kruis daar is: Geen groter liefde is daar as dit nie: om jou lewe vir jou vriende neer te lê (Joh. 15:13). Dis hoekom niks wat jy kan doen, goed of sleg, sal verander hoe God oor jou voel nie.

Wat is die regte manier om te bid?

Deur Herman Carstens
Is daar ʼn regte manier om met jou beste vriend of pa te gesels? Jy moet hulle respekteer, en daar is ‘n klomp verkeerde maniere, maar daar is nie net een regte manier nie. God is natuurlik meer as net jou vriend of jou pa. Maar gebed is om met God te gesels oor wat in jou lewe gebeur, Hom te bedank, en Hom te prys vir wie Hy is en wat Hy in jou lewe doen. Die grootste reël is om tyd te maak waar jy alleen kan wees en op God kan fokus. Soos met enige verhouding, moet mens daai tyd insit.
Ek bid lekkerder op my knieë of as ek op die vloer sit. Om myself in daai posisie te kry, fokus my gedagtes beter. Maar soms bid ek met oop oë soos ek by die straat af loop, of as ek ry. Jy kan ook deur ʼn Psalm of ʼn stuk van die Bybel bid, om dit jou woorde te maak. Dis deels waarvoor die Bybel daar is – om ons te leer hoe om met God te praat. Baie mense groei deur deur die Bybel te bid. Jy kan ook die Onse Vader of ander gebede jou eie maak en bid. Dit help ook soms om dit hardop te doen. Dis ook belangrik om in groepe te bid – geloof is ʼn gemeenskaplike ding, en gebed behoort ook te wees. Dan moet jy ook onthou dat ʼn gesprek albei kante toe gaan – jy praat met God, maar jy moet Hom ook darem toelaat om iets vir jou te sê. Hy doen dit meestal deur die Bybel, maar om in stilte op God gefokus te wees is ook belangrik. Jy kan natuurlik mal word deur jou gedagtes te “doop” en te maak asof dit God is wat met jou praat. Maar met genoeg opregte Bybellees en nadenke, sal jy goed genoeg weet wat Hy wil sê.
Hier is die Nuwe Testament gebede:
Matt. 6:5-13, Fil. 1:9-11, Fil. 4:6-7, Kol. 1:9-14, Kol. 4:3-4, 1 Tes. 3:9-10, 2 Tes. 1:11-12, Filemon 1:6, Jak. 5:6, 3 Joh. 1:2

Hier is ‘n paar baie goeie aanhalings uit ‘n boek van Tim Keller (‘n Amerikaanse predikant vir wie ons baie respek het) oor gebed:

www.thegospelcoalition.org/article/20-quotes-from-tim-kellers-new-book-on-prayer

Is dit sonde om alkohol te drink?

Deur André en Marianne van Zyl
Hierdie vraag het ‘n kort en ‘n lang antwoord. Die kort antwoord is: Nee, dit is nie sonde om alkohol te gebruik nie. Jesus self het wyn gedrink. Om die waarheid te sê, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het was om water in wyn te verander by ‘n troue waar daar nie genoeg wyn was vir die gaste nie (Johannes 2:1-11). Nou is baie van julle seker baie bly :-). Daar is wel drie goed wat mens hieroor sal moet by sê om regtig die Christelike standpunt te verstaan.
Die eerste een is dat die Bybel wel sê dat Christene die regering se wette moet gehoorsaam (Romeine 13:1). Alkohol doen so baie skade dat ons regering ‘n wet gemaak het dat niemand onder die ouderdom van 18 alkohol mag koop of gebruik nie. Christene behoort hierdie wet te gehoorsaam. Ek dink wel dat iemand onder die ouderdom van 18 met hulle ouers se toestemming en toesig (as hulle ouers Christene is) wel bietjie alkohol kan gebruik.
Die tweede belangrike ding om aan te dink is dronkenskap. Om alkohol in matigheid te gebruik is nie sonde nie, maar om dronk te word is wel. Die Bybel sê vir ons dat ons versigtig moet wees met alkohol. Efesiërs 5:18 (Nuwe Lewende Vertaling) sê “Verder, moenie soveel wyn drink dat julle dronk word nie, dit lei tot onbeheerde gedrag (losbandigheid)…”
Een van die groot probleme met alkohol is dat dit die potensiaal het om jou gedrag te verander, en jou allerhande dinge te laat doen wat nie by ‘n Christen pas nie, en wat baie slegte gevolge in jou lewe kan hê, of selfs jou lewe kan verwoes. Alkohol kan ook verslawend wees, en van jou iemand maak wie se hele lewe deur alkohol regeer word. God wil nie hê dat enige van ons slawe moet wees nie. Galasiërs 5:1 sê “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ‘n slawejuk laat indwing nie.” Onthou bietjie dat niemand beplan om ‘n alkoholis te word nie. Niemand droom daarvan om eendag aand na aand alleen by die huis te sit en hulleself bewusteloos te drink, en hulle gesondheid, finansies, gesinne en lewens te verwoes nie. Dit gebeur geleidelik. Dikwels begin dit tydens mense se studentedae, wanneer alkohol vir party mense die enigste manier word om lekker partytjie te hou. Dit mag dalk vir sommige mense cool wees om jouself elke aand dronk te drink as jy 18 is, maar as dit die patroon in jou lewe word is jy een van die dae 38, en het ‘n gesin van jou eie, en dan is dit glad nie meer cool om jou elke aand dronk te drink nie…
So, ons het nou gesê dat Christene mag alkohol gebruik, maar hulle moet ook die landswette nakom en hulle mag nie dronk word nie. Daar is nog ‘n derde ding wat Christene moet weet hieroor. As Christen behoort jy nie meer aan jouself nie, maar aan God (Jesus het jou gered en gekoop). Nou is die reel dat die liefde jou gedrag moet bepaal. As ‘n mens alkohol gebruik, moet jy altyd die situasie en die mense rondom jou in ag neem. 1 Korintiërs 8:9 sê “Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir dié wat swak is, ‘n aanleiding tot sonde word nie.” Jy is dalk iemand wat alkohol in matigheid kan gebruik en nie te veel sal drink sodat jy dronk word nie, maar daar mag van jou vriende wees wat ook Christene is maar nie soveel selfbeheersing het nie. As hulle sien dat jy alkohol gebruik kan hulle dalk hulleself in die moeilikheid kry. As jy sien dat daar so iemand naby is en dat jy die oorsaak gaan wees dat hulle sonde doen deur te veel te drink, is dit beter om liewers by daardie geleentheid glad nie te drink nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 8:13 “Daarom, as ek deur wat ek eet, my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie: ek wil nie my broer se val veroorsaak nie.”

Hoe kan mens 100% seker wees jy gaan hemel toe?

Deur Marianne van Zyl
‘n Mens kan seker wees dat jy hemel toe gaan! As jy hulle vra of hulle seker is hulle gaan hemel toe, sal baie Christene sê dat hulle 80% seker is. Die redes wat hulle daarvoor gee is dat hulle voel hulle doen nog soms sonde, of dat hulle verhouding met die Here nie perfek is nie, en daarom is hulle nie 100% seker nie. Dit is egter ‘n misverstand oor hoe ons in die hemel kom (sien die artikel wiehetgodgemaak.co.za/wat-bepaal-of-jy-hemel-of-hel-toe-gaan/). Die Bybel maak dit duidelik dat ons nie hemel toe gaan omdat ons goed genoeg is nie. Om die waarheid te sê, daar is NIEMAND op aarde wat ‘n perfekte verhouding met God het of nooit sonde doen nie. As dit dan nie ons is wat goed genoeg kan wees nie, hoe word mens se verhouding met God dan reggemaak?
Dit is as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het en ons geloof in Hom wat ons kan hemel toe gaan. Efesiërs 2:8-9 sê “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” En as ons dan in Hom glo kan ons 100% seker wees ons gaan hemel toe, omdat Hy ‘n perfekte lewe geleef het en betaal het vir al die foute wat ons maak (in die verlede, hede en toekoms). 1 Johannes 5:13 sê “Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”
So wat beteken dit om in Jesus te glo? Dit beteken nie om net te glo dat Hy bestaan of bestaan het nie. Jakobus 2:19 sê dat die duiwels ook glo dat daar een God is, maar dit is nie in hulle geval ‘n reddende geloof nie. ‘n Reddende geloof is om al jou gewig, jou hele menswees, op Jesus te gooi, omdat jy glo dat Hy die Seun van God is wat vir jou sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Kolossense 1:4 in die Amplified Bybelvertaling definiëer geloof so: “For we have heard of your faith in Christ Jesus [the leaning of your entire human personality on Him in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness]. Dit beteken dat mens jou hele lewe aan Hom toevertrou en in ‘n verhouding met Hom tree. Daardie verhouding met Hom sal jou verander, dit sal ook vrug dra in jou lewe soos wat jy Hom al beter leer ken en meer soos Hy wil word. Dit beteken nie dat jy ooit perfek gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy elke dag van die res van jou lewe 100% seker hoef te wees oor alles wat jy glo oor Hom of oor elke ding wat in die Bybel staan nie. Die krag waarmee Jesus jou red, hang nie af van hoe sterk JY glo nie, dit hang af van hoe sterk HY is, en Hy is verseker sterk genoeg om jou gewig te kan dra.

Dink so daaraan: jy val by ‘n krans af en is besig om na jou dood te tuimel en jy sien ‘n takkie in die rotswand uitsteek… Dit is nie jou gedagtes oor die tak of jou emosies oor die tak wat regtig saakmaak nie. Dit is of jy die tak gryp en die sterkte van die tak wat bepaal of jy gaan lewe of nie. Jy moet jou hande uitsteek en die tak gryp met alles in jou, anders help dit niks. As jy nie gryp nie hou jy aan val en as jy gryp is dit die eienskappe van die tak wat bepaal of jy lewe of nie. As dit ‘n swak tak is, maak dit nie saak hoe hard jy in hom glo nie, hy gaan in elk geval breek. Maar as jy die tak gryp al twyfel jy dalk of die tak jou gewig sal kan dra, sal die tak jou steeds red as hy sterk genoeg is. Dis hoe dit werk met God. Solank jy jou hande na Hom toe uitsteek, erken dat jy sonde in jou lewe het en dat jy Hom nodig het om jou te red, sal Hy jou kan red. Dit wat Jesus gedoen het is genoeg om te betaal vir enigiets wat jy al ooit verkeerd gedoen het of nog gaan doen, selfs al is jou geloof in Hom nie perfek nie.

Het jy al jou hande na God toe uitgesteek om jou te red? As jy nog nie het nie, doen dit vandag nog! As jy nog hieroor wil gesels of vandag hierdie besluit gemaak het om na God toe te draai, stuur gerus vir ons ‘n e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com

Waarom kry mens déjà vu? Het dit iets met die Here te doen?

Deur Marianne van Zyl
” Déjà vu ” is die gevoel wat mens kry dat jy iets al voorheen beleef het, of dat jy al voorheen op die plek was waar jy nou is, al is dit die eerste keer wat jy daar kom. Gewoonlik weet jy dit kan nie so wees nie, maar dit voel tog so. Wetenskaplikes verstaan nie regtig presies hoe dit werk of waarom dit gebeur nie, omdat dit so moeilik is om te bestudeer. Die rede is dat dit so ‘n onvoorspelbare gebeurtenis is, so die wetenskaplikes kan nie kyk wat in jou brein gebeur wanneer dit gebeur nie want hulle weet nie wanneer dit gaan gebeur nie! Daar is ‘n sekere tipe epilepsie wat geassosiëer word met déjà vu. Mense wat daaraan ly kry gewoonlik ‘n sterk déjà vu gevoel net voordat hulle ‘n aanval kry, en kry dus meer dikwels déjà vu as meeste ander mense. Dit laat wetenskaplikes dink dat dit ‘n spesifieke area van die brein (die temporale lob) is wat déjà vu veroorsaak, en dat dit amper soos ‘n vorm van ‘n kortsluiting in die brein (amper soos epilepsie) is. Ek het vir ‘n tyd lank aan so ‘n tipe epilepsie gely. My ervaring daarvan was verseker nie dat dit iets met die Here te doen gehad het nie, dit was om die waarheid te sê ‘n baie onaangename ervaring.
Dit is natuurlik nie onmoontlik dat die Here so ‘n gevoel kan gebruik om ‘n mens byvoorbeeld aan iets te herinner nie. Ek dink ‘n goeie metode om te volg, soos met enige ander tyd wat jy wonder of dit dalk die Here is wat met jou praat, is om wat jy ookal dink jy hoor of ervaar te toets aan die Bybel, daaroor te bid, en ook met ander Christene wat jy respekteer daaroor te gesels.

Wat bepaal of jy hemel of hel toe gaan?

Deur André en Marianne van Zyl
Hierdie is die heel belangrikste vraag wat mens ooit kan vra. Daar is oor die algemeen twee sienings oor hoe ‘n mens in die hemel kan kom.
Opsie 1: Baie gelowe, en baie mense, glo dat jy deur goeie dinge te doen, deur ‘n goeie lewe te lei, of deur net ‘n goeie mens te wees in die hemel kan kom. Die probleem met hierdie siening is dat ons almal foute maak en sonde doen (Romeine 3:23). Nie een van ons kom eers by die standaard van wat onsself sou sê is ‘n perfekte lewe nie. Gestel jy doen net drie dinge op ‘n dag verkeerd, beteken dit dat jy in een jaar van 365 dae 1095 sondes doen. As jy nou 17 jaar oud is, beteken dit dat jy al 17520 sondes gedoen het (as mens aanneem dat jy in die eerste jaar van jou lewe nog te jonk was om regtig te kan sondig). God is ‘n regverdige regter. As ons Hom vir ‘n oomblik met ‘n aardse regter kon vergelyk, sou mens kon vra, watter goeie regter sal ‘n misdadiger wat alreeds 17520 misdade gepleeg het net laat wegstap sonder om hom te straf? Die Bybel sê dat die straf op sonde die dood is (Romeine 6:23). Ons sien dus dat hierdie opsie nie ‘n werkbare opsie is om in die hemel te kom nie.

Opsie 2: Die Bybel leer vir ons dat God nie net regverdig is (aan mense gee wat hulle verdien) nie, maar ook genadig is (Hy gee eintlik aan ons goeie dinge wat ons nie verdien nie). Hy wil baie graag hê dat ons saam met Hom in die hemel moet wees (2 Petrus 3:9). Omdat Hy ook regverdig is kan Hy egter nie ons sonde net oorsien nie. Daarom het Hy vir Jesus gestuur om in ons plek die straf te dra vir ons sonde. Dit het Hy gedoen deur aan die kruis te sterf (1 Petrus 2:24; 2 Korintiërs 5:21). Wat moet ons dan nou doen om in die hemel te kom? “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word…” (sien Handelinge 16:30-31). Ons word gered van die ewige dood (die hel) deur ons volle gewig op Jesus Christus te sit as die Een wat vir ons sondes betaal het, en deur te glo dat Hy die Seun van God is wat die dood oorwin het deur op te staan nadat Hy op aarde gesterf het. Johannes 3:16 sê “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Jesus self het gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”(Johannes 14:6). Omdat ons onsself nie kon help nie, het God in Jesus ‘n mens geword en ons kom help. God het vir ons ‘n manier gegee om in die hemel te kom sonder dat ons perfekte lewens hoef te leef, omdat Hy weet dat niemand van ons dit kan regkry om perfek te wees nie. As jy dit nog nie gedoen het nie, neem vandag nog God se aanbod van die ewige lewe aan deur hierdie gebed opreg te bid:
Here, ek erken dat ek ‘n sondaar is en dat ek nodig het dat U my red van my sonde en van die dood. Ek glo dat Jesus ook vir my sonde betaal het toe Hy aan die kruis gesterf het. Ek glo dat Jesus u Seun is en dat U dit ook bewys het deur Hom uit die dood te laat opstaan. Ek aanvaar die geskenk van die ewige lewe wat U my bied deur Jesus. Dankie Here dat ek nou u kind is!

Johannes 1:12 sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” As jy nou hierdie gebed gebid het om ‘n kind van God te word, of nog vrae het oor hoe om sy kind te word, kan jy ons gerus e-pos by wiehetgodgemaak@gmail.com